Nei til EU serverer sveitserost

DEBATT: I Aftenbladet 24. juni lovpriste Nei til EU Sveits’ «balanserende arbeidsmarkedstiltak». Det er umulig å ta for seg alle faktafeilene i innlegget på den plassen som er til rådighet her, så vi konsentrerer oss om tre av påstandene.

– EØS gir bedre markedstilgang enn det Sveits til nå har hatt, skriver Andreas Nordang Uhre.
  • Andreas Nordang Uhre
    Andreas Nordang Uhre
    Styremedlem, Europabevegelsen i Rogaland
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Påstand 1: «Sveits har full adgang til EUs indre marked»

Ikke en gang EØS-avtalen gir full tilgang til det indre markedet. For Norges del er handelen med fisk og landbruksprodukter det tydeligste eksempelet, hvor vi møter betydelige handelshindringer i form av toll og kvoter. EØS gir imidlertid betydelig bedre markedstilgang enn det Sveits til nå har hatt. Det tydeligste eksempelet på dette er tjenestesektoren, hvor sveitsisk næringsliv har svært begrenset tilgang til EU-markedet selv om tjenestebransjen utgjør nesten 75 prosent av landets verdiskapning.

Etter at Sveits i vår trakk seg fra forhandlingene med EU om en institusjonell rammeavtale svarte EU med å stoppe oppdateringen av de bilaterale avtalene, med ytterligere svekket markedstilgang for sveitsisk næringsliv som resultat. Kostnadene for Sveits av denne stegvise frakoplingen er anslått til opp mot 1.2 milliarder euro per år.

Påstand 2: «Sveits skjermer sitt arbeidsliv mot EU-krav»

Sveits prøvde riktig nok å reforhandle sin avtale med EU om fri bevegelse av arbeidskraft i 2014. De fikk imidlertid klar beskjed om at diskriminering av EU-borgere ville medføre aktivering av den såkalte giljotinklausulen, slik at alle Sveits’ avtaler med EU ville termineres. Det sveitsiske parlamentet valgte dermed å rette seg etter EUs krav, og vedtok i stedet en pakke med «balanserende arbeidsmarkedstiltak» som verken begrenset den frie flyten av arbeidskraft mellom EU og Sveits eller innførte positiv forskjellsbehandling av sveitsere. Dette har fått eksperter som professor René Schwok ved Genève-senteret for sikkerhetspolitikk til å omtale loven som «skuebrød», som først og fremst skal berolige en innvandringsskeptisk sveitsisk befolkning.

Et av disse balanserende tiltakene var å etablere såkalte trepartskommisjoner som kontrollerer at bedrifter og arbeidsplasser ikke driver sosial- eller lønnsdumping. Det gjennomføres på papiret en imponerende mengde kontroller, men en rapport fra det sveitsiske parlamentet viser at tre fjerdedeler av komiteenes budsjett brukes på å kontrollere utstasjonerte arbeidere. Denne gruppen utgjør til sammen 0.5 prosent av den sveitsiske arbeidsstokken, og har en i beste fall marginal effekt på lønns- og arbeidsforhold i landet. Samtidig går lønnsdumping i andre deler av den sveitsiske økonomien upåaktet hen.

Rapporten konkluderer med at det er umulig å si om de balanserende tiltakene har hatt noen effekt, siden det ikke finnes pålitelige data. Det som imidlertid er klart er at byråkratisering og meningsløs kontrollvirksomhet har svekket effektiviteten i sveitsisk arbeidsmarked og næringsliv, og de balanserende tiltakene var en av hovedårsakene bak sammenbruddet av rammeavtaleforhandlingene. Kostnadene kan bli store.

Påstand 3: «Null spillerom for utenlandskregistrerte bemanningsbyråer»

En besnærende tanke, men nøkkelordet her er naturligvis «registrert». Alt som etter loven kreves for å yte bemanningstjenester i Sveits er nemlig å registrere en sveitsisk avdeling av et (utenlandsk) selskap hos Schweizerische Handelskammer, ansette en sveitsisk statsborger til å styre butikken, og søke bevilling til å formidle utenlandsk arbeidskraft. Per 2020 hadde drøyt 6700 bemanningsbyråer slik bevilling, og det er ikke overraskende at multinasjonale giganter som Manpower, Kelly og Randstad er de ledende aktørene også på dette lukrative markedet. Med «Switzerland» på slutten av navnet, selvsagt.

Kampen for å opprettholde illusjonen om «sjølråderetten» fortsetter, i Sveits som i Norge.

Publisert: