Også i fylkeskommunen rotes det med reiseregninger og bilag

DEBATT: Også i fylkeskommunen er det for mange feil og for dårlige rutiner på å håndtere reiseregninger, men Kontroll- og kvalitetsutvalget i fylket jobber med saken.

I år ble det gjort en ekstra grundig kontroll med fylkeskommunenes håndtering av reiseregninger, bilag og annen dokumentasjon. Her ble det funnet for mange feil, og for dårlige rutiner. (Illustrasjonsfoto)
  • Erlend Jordal (H)
    Leder Kontrollutvalget Rogaland Fylkeskommune
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Som storting og kommuner har også Rogaland fylkeskommune sitt eget kontrollorgan. Kontroll- og kvalitetsutvalget skal stille de vanskelige spørsmålene og bore dypt i saker der noe kan være galt.

I ytterste konsekvens kan vi avdekke korrupsjon og mislighold. Denne siste perioden har vi hatt to stor og vanskelige saker i fylkeskommunen. Den ene er Ferde-saken, et selskap som ikke fulgte de lover og regler det skulle, men som nå drives i tråd med de regler som er vedtatt. Den andre saken handler om Haugalandspakken, der en avdekket manglende styring og fraværende kostnadskontroll. Også her er det tatt grep, som vil ha betydning i fremtiden når en bestemmer seg for om en skal ha nye bompakker på Haugalandet.

Rogaland fylkeskommune brukte faktisk nest minst ressurser per innbygger på kontrollarbeid av alle fylkeskommunene i Norge. Vi har for 2022 fått en forsiktig økning, som gjør at vi kan gjennomføre en bredere og mer grundig kontrollvirksomhet av fylkeskommunen. Men vi er fremdeles langt unna de som bruker mest. Likevel er vi fornøyd med at en nå kan gjøre jobben vår på en bedre måte. Dermed har vi rustet kontrollutvalget for sterkere innsats, og økt kontrollkapasitet de neste årene.

Ikke godt nok

Videre har vi i kontrollutvalget besluttet at de store rapportene som lages for oss skal innom utvalget til en foreløpig orientering midtveis i arbeidet. Det er en ny praksis som gjør at vi kan stille oppdaterte og nye spørsmål før undersøkelsene er ferdige. Det kan gi oss bedre muligheter til å avdekke utfordringer, problemer og eventuelle lovbrudd.

Vårt arbeid innen informasjonssikkerhet førte til fylkeskommunen fikk en irettesettelse av Datatilsynet for brudd på personopplysningssikkerheten. Det er sjeldent en får slike reaksjoner, og det kommer i kjølvannet av et inngående arbeid der vi gjennomgikk fylkeskommunens håndtering av personopplysninger og IKT-sikkerhet. De alvorlige avvikene er lukket – men det viser at vi må være årvåkne.

Ved dette årsregnskap er det også gjort en ekstra grundig kontroll med fylkeskommunenes håndtering av reiseregninger, bilag og dokumentasjon av bevertning. Her ble det funnet for mange feil, og for dårlige rutiner. Dette tok kontrollutvalget opp allerede i fjor – og ba om forbedringer. Når det nå ble undersøkt ekstra grundig i år, viste det seg at det ikke var blitt bedre. Nå er det gjennomført tiltak – men det viser at en må jobbe systematisk. Og vi vil følge opp dette særskilt.

For dårlige systemer

Det samme gjelder at ikke alle nyansatte får dokumentert at de har lagt frem politiattest for stillinger som krever dette. Om lag 24 % av stikkprøvene viste manglende dokumentert politiattest. Dette følger vi opp. Alt dette handler om rutiner – og systemer. Og de skal bli bedre.

Det er vår jobb i kontrollutvalget å påse at vi faktisk får tettet de avvikene i disse sakene. Kontrollutvalget i Rogaland har hatt flere tunge saker i denne perioden enn det som er vanlig.

Våre enstemmige forslag er blitt fulgt opp av fylkestinget. Det er en styrke. Samtidig jobber vi videre for å sjekke opp at systemer og rutiner «som en tar for gitt» at fungerer, faktisk gjør det.

Alt dette gjør vi for at innbyggerne i vårt fylke skal ha tillit til beslutningene og ressursbruken i vår fylkeskommune. Og for at systemene våre skal ha troverdighet både for eksterne og interne. Dessuten, husk har du noe du mener vi bør se på, så finner du navn og nummer på fylkeskommunens nettsider.

Vårt arbeid innen informasjonssikkerhet førte til fylkeskommunen fikk en irettesettelse av Datatilsynet for brudd på personopplysningssikkerheten.
Publisert: