Små og mellomstore bedrifter kveles av skatt på skatt på skatt

SKATTEREGLER: Jeg og min ektefelle driver vår lille familiebedrift basert på journalistikk. Vi har drevet Svart på Kvitt SA i over ti år. Både før og etter pandemien har vi fått høre at vi må legge oss opp en buffer. Men, er bufferen beregnet på oss som skaper vår egen arbeidsplass, eller Staten?

Alf Bergin (bildet) driver en liten bedrift sammen med ektefellen. De greier nesten aldri å bygge seg opp en buffer, fordi overskuddet spises opp av selskapsskatt, skriver han.

Debattinnlegg

 • Alf Bergin
  Frilansjournalist og bedriftseier
Publisert: Publisert:

Slik dagens beskatning fungerer, er det lettere sagt enn gjort. Jeg tenker da på selskapsskatten.

Når noen parti ønsker å heve denne skatten, er jeg usikker på om de skjønner omfanget av sitt eget forslag? Det ønsker jeg å begrunne med dette regnestykket:

Bufferen spises opp

Som regel går driften i null, men hvis bedriften et år oppnår et godt overskudd, skulle vi gjerne satt det av som en fremtidig buffer. I tilfelle noe skulle skje: Alvorlig sykdom, en pandemi, ny finanskrise og lignende.

La oss si at vi ved årets slutt har 100.000 kroner i overskudd. Året etter forsvinner 22 % av dette beløpet som selskapsskatt til Staten. Vi sitter da igjen med 78.000 kroner. Neste år beskattes vi med 22 %. Saldoen på «bufferen» reduseres da til 60.840 kroner på bok. Det tredje året forsvinner ytterligere 22 %, nemlig 13.385 kroner. Da sitter vi igjen med 47.455 kroner. Av 100.000 kroner.

Det blir ingen «buffer» av slikt.

Er det rimelig at små og mellomstore bedrifter skal bli rammet på denne måten? Å betale skatt på skatt på skatt?

Det som i realiteten skjer er at overskudd tas ut som lønn. Det gir i det minste rett på ekstra pensjonsrettigheter. Vi deltar naturligvis i samfunnsdugnaden og betaler skatten på lønna vi mottar.

Smuler etter skatt

Vi er i utgangspunktet langt fra lønnsledende. Noe som gjelder veldig mange små og mellomstore bedrifter. Vi kan derfor ikke betale mer skatt enn vi må. Da blir det bare smuler igjen. Vårt overskudd kunne blant annet vært brukt til uforutsette utgifter, kursing og/eller kompetanseheving. Eller ordinær lønnsutbetaling i januar. (I desember er mange oppdragsgiveres årsbudsjett brukt opp, slik at nye honorar ofte ikke betales før i februar).

Vår oppsparte buffer forsvinner dermed i skatt. Å la det skje, er dårlig forretningsdrift. NHO skriver på sine hjemmesider at små og mellomstore bedrifter (SMB) utgjør mer enn 99 % av alle bedrifter i Norge, og 47 % av de ansatte i privat sektor. Disse står samlet for nær halvparten av den årlige verdiskapingen i landet – nærmere 700 milliarder kroner.

Små og mellomstore bedrifter løfter Norge videre. Vi må gjøre det lønnsomt å investere i nye arbeidsplasser. Venstres Abid Raja sier følgende: «Du skal være stolt av å skape en jobb til deg selv og noen til. Norges framtid er avhengig av at vi skaper nye arbeidsplasser. Derfor satser vi på småbedrifter og gründere».

Hva med et fribeløp?

Dette kan gjøres ved forskjellige tiltak. Man må for all del unngå å skape et større byråkrati. Små og mellomstore bedrifter burde bli belønnet for å skape nye arbeidsplasser. Ikke straffet med skatt på skatt på skatt. Det kunne eksempelvis vært løst ved å innføre et fribeløp per årsverk i bedriften, slik at det er mulig å opprette en «buffer».

Skatt på verdiskaping må reduseres. Da kan ikke staten være bekjent av denne urimelige skattebelastningen av små- og mellomstore bedrifter.

Når noen parti ønsker å heve selskapsskatten, er jeg usikker på om de skjønner omfanget av sitt eget forslag?
Publisert:

Valg 2021 - arbeidsliv

 1. Å sponsa straum til gunst for utanlandske aktørar, skaper ikkje velferd

 2. – Alvoret med deltidskrisen

 3. – Vi vil ikke bygge flere utenlandskabler

 4. Formues­skatten betyr i praksis økt skatt på lokale arbeids­plasser

 5. På Ernas vakt har byråkratiet est til nye dimensjoner

 6. – Bortfall av formues­skatten, den endelige løsning?

 1. Valg 2021 - arbeidsliv
 2. skatt
 3. Abid Raja
 4. NHO
 5. Debatt