Tursti til Ullandhaugtårnet – attraksjon eller rasering?

DEBATT: Det var sikkert flere enn meg som satte «kaffien» i «vrangå» da Aftenbladet den 17. november presenterte ideutkast til turstien som kan gjøre det mulig for besøkende å komme helt til toppen av Ullandhaugtårnet.

«På fine utferdsdager oppleves trafikkaoset som et mareritt for oss som er avhengig av Ullandhaugleitet som adkomstvei til våre eiendommer», skriver Hadle Nevøy.

Debattinnlegg

 • Hadle Nevøy
  Stavanger
Publisert: Publisert:

Sørmarka er et av de mest brukte nærturområdene i Stavanger. Ullandhaugtårnet er et landemerke som er synlig på lang avstand fra alle himmelretninger. Tårnet i seg sjøl kan vel knapt kalles en attraksjon, men utsikten er veldig fin fra de delene av tårnet som er tilgjengelig for besøkende.

For meg handler det ikke om å like eller ikke like denne formen for skulpturbygging. Det handler rett og slett om at det oppleves som et angrep på det attraktive og fredelige tur- og naturområde som Sørmarka og toppen av Ullandhaug er. Slike angrep på Sørmarka har det vært mange av opp gjennom årene.

Sørmarka må ivaretas som nærturrområde og ikke ødelegges av kommersialiseringshensyn.

Tåler ikke flere angrep

Prosjektlederen for byjubileet viser til alt det flotte og spennende som er etablert tett inn på Sørmarka. Hun hevder at det likevel er noe som mangler, og ivrer tydelig for å bygge Ullandhaugtårnet som et destinasjonsområde. Destinasjon dukker ofte opp i sammenheng med kommersielt reiseliv. Hvis det er noe vi ikke mangler og absolutt ikke trenger, så er det mer buss- og biltrafikk til Ullandhaugtårnet. Sørmarka må ivaretas som nærturrområde og ikke ødelegges av kommersialiseringshensyn.

I gjeldende kommuneplan for Stavanger er området ved Ullandhaugtårnet vist med hensynsone «H 290 Stilleområde». Når våre lokale politikere har vedtatt dette, regner jeg med at de også har ment noe med det. Det blir ikke mye stillhet å oppleve når turistbussene kaver seg opp og ned «Tårnabakken».

Det som virkelig mangler i dagens situasjon, er ordna parkeringsforhold og sikkerhet for store og små som ferdes til fots på Ullandhaugleitet til og fra sine turopplevelser i Sørmarka. Ikke minst skal de fastboende barna i området kunne ferdes trygt til og fra barnehage, skole og ulike fritidsaktiviteter. Det er et under at det ikke har skjedd stygge ulykker i trafikkaoset som rår her oppe så og si hver eneste dag året rundt.

Trafikkaos

Det er i dag knapt plass for mer en 20 biler å parkere på forsvarlig måte. Når tilstrømmingen av privatbiler ofte er langt over det dobbelte, blir det kaos. På fine utferdsdager oppleves trafikkaoset som et mareritt for oss som er avhengig av Ullandhaugleitet som adkomstvei til våre eiendommer. Vi har opplevd flere ganger at det ikke er mulig å komme fram med nødvendig transport til og fra gårdene. Heller ikke ville det vært mulig å komme fram for nødetatene om det hadde vært akutt behov. Dette er ikke akseptabelt.

Stavanger kommune har ikke vist snev av vilje til å ordne opp verken i parkeringskaoset eller i den manglende trafikksikkerheten for gående. Det er regulert, men aldri opparbeidet, parkeringsareal i to gjeldende reguleringsplaner i området, plan for Ullandhaug kultur- og fritidspark fra 1987, og i plan Ullandhaug økologiske gård publikumstun fra 1999. Felles for begge planene er at det er god dyrka jord som er omdisponert til parkeringsformål.

Dersom politikerne skulle komme til å godkjenne økt kommersialisering av Ullandhaug og Sørmarka, vil sjøl opparbeiding av nevnte regulerte parkeringsarealer ikke være tilstrekkelig til å løse trafikkareal- og parkeringsbehovet.

Det er tydelig at bilen brukes for å komme seg til turmålet enten politikerne vil eller ei, i alle fall så lenge det ikke reageres på ulovlig eller uvettig parkering.

Les også

 1. – Sørmarkas ro og hvile fryktes å bli lagt død

 2. Kan dette bli Stavangers neste attraksjon?

 3. – Tenker ikke på OL nå

 4. – Dette er rasering av Sørmarka

Publisert:
 1. Debatt
 2. Byutvikling
 3. Friluftsliv
 4. Stavanger kommune
 5. Ullandhaug

Mest lest akkurat nå

 1. Navnene fri­gitt etter MC-ulykken der to ung­dommer omkom

 2. Stor økning i døds­ulykker – vegdi­rektøren kaller inn til krise­møte

 3. Myklebust og Jåsund er drabant – men ingen by

 4. Britisk avis: Prins Charles tok imot en bety­delig penge­gave fra Qatar

 5. Klaveness-dele­gasjon nektet om­bord­stigning på fly til Qatar

 6. Da han såg det gamle bildet, forstod Espen at ryktet om beste­foreldra si hytte på Høle var sant