Geologenes og geofysikernes tid er nå og framover

I Aftenbladet 30. desember skriver professorene ved UiS, Nestor Cardozo og Alejandro Escalona om hvor viktig geologifaget er for omstillingen vi står overfor, i det grønne skifte.

– Kanskje skal vi over på nye høyenergi krafttyper, som atomkraft, inkludert thorium. Her vil geologene og geofysikerne være sentrale», skriver Martin Hovland. Her kjøletårnene til et atomkraftverk i Tyskland.
  • Martin Hovland
    Martin Hovland
    Geofysiker, Sola
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Fagene geologi og geofysikk blir ikke mindre aktuelle med årene som kommer, men blir kanskje ennå viktigere. De griper inn i det meste vi holder på med nå, med store naturinngrep og med utbygging og utvikling av nødvendig ny infrastruktur.

Geologisk og geofysisk forskning og undervisning ved UiS og de andre universitetene i Norge, er alfa og omega for vår egen framtid.

Uunværlige

Vi ser tydelig at geofag-ekspertene er uunnværlige når det raser, – enten det er leirskred, som for ett år siden, snøskred, jordskred, eller fjellskred, som da «Mannen» herjet med oss. De er uunnværlige ved valg av tunneltraseer og tunnelutbygging (som i vanskelige fjellparti under havet, dvs. Rogfast). De er også uunnværlige ved damanlegg og fundamentering av monstermaster og monstermøller, i fjellheimen.

I det grønne skifte skal vi over fra fossil-kraft av høy energitetthet, til «fornybar» kraft av lav energitetthet, som sol- og vindkraft. Kanskje skal vi over på nye høyenergi krafttyper, som atomkraft, inkludert thorium. Her vil disse yrkesgruppene også være sentrale.

Samtidig vet vi altfor lite om vår lunefulle og meget dynamiske planet, jorden. Vi kan for eksempel ikke varsle hvor eller når det neste store jordskjelvet skal komme, eller vulkanutbruddet, for ikke å nevne den neste flodbølgen (tsunamien). Dette på tross av at mange av verdens geologer og geofysikere har drevet intens og utstrakt tverrfaglig vitenskapelig forskning på disse temaene de siste 50 årene.

Geologisk og geofysisk forskning og undervisning ved UiS og de andre universitetene i Norge, er derfor alfa og omega for vår egen framtid. Dette vet vi, etter erfaringene våre fra den gang oljen og gassen ble kjent på norsk sokkel, fra 1960 og fram til nå, for ikke å si ennå ca. 50 år fram i tid.

Må snart bestemme oss

Da den «fornybare» kraften fra vind og sol ikke uten videre kan overta all fossil kraft (olje, gass, kull), må vi snart bestemme oss for framtidens mest realistiske hovedenergikilde eller energi-miks, inkludert fra jordvarme. Her blir geologisk og geofysisk ekspertise og kunnskap avgjørende for å ta de riktige valgene framover.

Publisert: