Ikke legg ned Rogaland A-senter, et unikt miljø vil forsvinne!

DEBATT: Mennesker med rus -og avhengighetslidelse blir taperne nå når Rogaland sin eneste institusjon for utdanning av spesialister i dette medisinske fagområdet står for fall.

Spesialistutdanningen innen rus- og avhengighetslidelse i Rogaland går inn i mørket. Det gjør meg trist på brukernes og fagets vegne.

Debattinnlegg

  • Trond Nesse
    Lege, spesialist i rus -og avhengighetsmedisin, psykiatri og allmennmedisin.
Publisert: Publisert:

Det er konsekvensen når Rogaland A-senter (RAS) fra og med 2023 ikke får videreført driftsavtalen med Helse-Vest. Det skjer selv om Rogaland A-senter er av Helse-Vest vurdert på topp faglig, men dessverre for dyrt. Det koster å utdanne legespesialister i et fagområde som har dårlig legerekruttering. En utdanningsinstitusjon for spesialisering skal dessuten være sentralt godkjent. Ingen andre institusjoner i Rogaland er godkjent og ingen vil kunne ta over stafettpinnen.

Rus -og avhengighetsmedisin er en ung legespesialitet, bare ti år. Spesialiteten bygger sitt fag og sin behandling på kunnskapsutvikling fra forskning og i samarbeid med andre medisinske spesialiteter. Spesialister i fagområdet har tilgjengelig kunnskap om rusmidlers virkning på bruker, rusmidlers negative sideeffekter, abstinens og mulige livstruende medisinske tilstander knyttet til bruk eller misbruk. Dette er medisinske utfordringer som kan oppstå og som kan skyldes eller kompliseres av somatiske sykdommer eller psykiatriske sykdommer.

Miljøet rives opp med roten

Samhandling med fastleger om somatisk tilstand er nødvendig for mennesker henvist til spesialistbehandling. På grunn av fastlegekrisen mener jeg at denne spesialiteten har en viktig plass i en bred medisinsk vurdering av felles brukere.

Les også

Å bygge opp – og rive ned

Les også

Å, kom igjen!

Kjent og ukjent bruk av alle typer medikamenter og samtidig bruk av legale/illegale rusmidler må bli best mulig belyst og faglig vurdert. Dette er spesielt viktig i akutte behandlingssituasjoner. I Rogaland skal RAS sin akuttfunksjon legges ned. Derved forsvinner enda et grunnlag i Rogaland til å fortsette med utdanning av spesialister i rus- og avhengighetsmedisin. Enda et grunnlag for spesialiseringen er enhet for gravid kvinne med ufødt barn som også legges ned, samt RAS sin ruspoliklinikk. Spesialiseringen rives opp med roten.

Entusiaster og pionerer har villet optimalisere behandling for mennesker med rus -og avhengighetslidelser. Disse legene arbeidet og arbeider ved RAS sammen med andre faggrupper for å hjelpe brukerne med medisinske, psykologiske og sosiale utfordringer. Et arbeid som handler om mange menneskers krise, glede og sorg. Omtanken inkluderer også pårørende, foreldre og søsken, ektefelle, samboer, barn, samt arbeidskolleger.

Et uventet skudd for baugen

Som spesialist i rus -og avhengighetsmedisin har jeg fått mulighet til å veilede leger i spesialisering (LIS), på min vei inn i solnedgangen. Lite visste jeg at også spesialistutdanningen innen dette feltet i Rogaland går inn i mørket. Det gjør meg trist på brukernes og fagets vegne. Fagpersonale ved RAS har en kunnskap og faglighet som nå smuldrer opp.

At flere LIS-ers utdanningsløp ved RAS får et brått skudd for baugen er en tvilsom måte å bli behandlet på. Hver enkelt lege har satset mye for å nå målet, snubletråden på oppløpet kom svært uventet.
Det er få dager igjen før endelige kontrakter skal underskrives. Håpet om at fjellvettregel nummer åtte også kan gjelde for Helse-Vest i denne høstjakten ved anbudsinngåelser: Vend i tide, det er ingen skam å snu!

Publisert: