Hva skjer med psykisk syke når døgnposter legges ned?

PSYKISK HELSE: Dersom forslaget om å legge ned B-2 går igjennom, regner jeg med at B-2 pasienter vil bli plassert rundt på de andre allerede pressede sengepostene.

Det at B-2 legges ned kan bidra til at alvorlig psykisk syke pasienter og helsetjenesten for øvrig presses inn i en enda mere sårbar og uforutsigbar situasjon, jevnfør sommerfugleffekten.
  • Gudrun Wiik Larsen
    Pårørende og sosionom, Master i sosialfag
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

På grunn av press på sengeposter blir mange pasienter vurdert som utskrivningsklare og ferdigbehandlet, på tross av at mange kunne trengt ytterligere stabilisering ved et lengre døgnopphold. Det at kommunen ikke klarer å imot utskrivningsklare pasienter, medfører dagsbøter for kommunene.

Jeg viser til innlegget 26. oktober av Arnhild G. Ottesen som handler om at SUS vil legge ned langtids psykosepost, og til klinikksjef Bernt Horpestads innlegg om at tilbudet til alvorlig psykosepasienter skal forbedres. Horpestad skriver blant annet følgende: «Vi har lagt som premiss at tilbudet til alvorlige psykosepasienter skal opprettholdes eller bedres gjennom prosessen. Det er fordi vi deler bekymringene til Ottesen og Øxnevad.

Hvordan går dette opp?

Jeg er usikker på hvordan jeg skal tolke utsagnet til Horpestad. Dersom jeg tolker fritt, blir det feil å ta vekk en fungerende sengepost B-2 for å omgjøre den til sikkerhetspost, samtidig som det blir nok sengeplasser igjen til og ivareta ikke farlige/voldelige alvorlig psykisk syke pasienter. Hvordan få et slikt regnestykke til å gå opp, sett i lys av at det allerede er et stort press også på de andre sengepostene ved klinikk psykisk helsevern?

Situasjoner som igjen medfører at alvorlig psykisk syke pasienter bli utskrevet til lite egnede botilbud, derav hospits blant annet for at kommunen da slipper dagsbøter.

Det at B-2 legges ned kan bidra til at alvorlig psykisk syke pasienter og helsetjenesten for øvrig presses inn i en enda mere sårbar og uforutsigbar situasjon, jevnfør sommerfugleffekten. Det kan medføre enda større press på kommunen som per i dag ikke er rustet opp godt nok til å ivareta såkalte utskrivningsklare alvorlig psykisk syke pasienter. Situasjoner som påfører mer- belastninger for pårørende der smertegrensen allerede er nådd, fordi mange pårørende tar allerede mye av omkostningene og belastningene for et stadig mindre tilrettelagt psykisk helsevern.

Svingdørspasienter

Rammebetingelsene innenfor psykisk helsevern med en stadig nedbygging av døgnplasser er med på å produsere svingdørspasienter, og utsikten til bedring ser ikke lovende ut. Ved at så mange etter hvert har blitt svingdørspasienter er det et poeng at pasientene får komme til en sengepost, de er kjente fra før.

Dersom B-2 omgjøres til sikkerhetspost, innebærer det sannsynligvis at pasienter tilknyttet denne sengeposten må spres rundt på andre sengepostene, som kan bety mindre trygghet og uforutsigbarhet for pasientene. Som pårørende deler jeg i aller høyeste grad bekymringen med Ottesen og Øxnevad, dersom forslaget om å legge ned B-2 står ved lag.

Publisert: