Menneskerettighetene vil bli viktigere i forretningslivet

DEBATT: En ny menneskerettighetslov for næringslivet kan påvirke kapitaltilgangen i form av dyrere lån eller vanskeligere tilgang til kapital til bedrifter som ikke har orden i sysakene.

De som mangler nødvendige retningslinjer og rutiner, som viser til at de har tilpasset seg loven, vil kunne møte konsekvenser i form av dyrere lån eller vanskeligere tilgang til kapital.
  • John Eirik Grova
    Seniorrådgiver bærekraft og ESG, SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Ukraina-krigen har satt nytt søkelys på hvordan bedrifters verdikjede kan forbindes med alvorlige menneskerettighetsbrudd. Temaet vil bli mer aktuelt når åpenhetsloven- Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold- trer i kraft 1. juli i år. Loven har lenge gått under radaren til de fleste bedriftsledere og styremedlemmer. Dette på tross av nye og strenge krav for mange bedrifter, og ikke bare de aller største. Denne loven kan påvirke tilgang til nye kontrakter og til kapital.

Gjelder mange bedrifter

Loven gjelder for større virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5, eller som overskrider grensene på minst to av følgende tre kriterier: salgsinntekt 70 millioner kroner, balansesum 35 millioner kroner og gjennomsnittlig på 50 årsverk. En regner med at nesten 9000 virksomheter vil omfattes av åpenhetsloven.

Loven pålegger bedriftene å utføre såkalte aktsomhetsvurderinger for å kartlegge og følge opp faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold – både i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Aktsomhetsvurderingene skal være i tråd med FNs og OECDs standarder for ansvarlig næringsliv. Selskapene må også publisere informasjon om aktsomhetsvurderingene. I tillegg innfører loven en informasjonsplikt for bedriftene om å svare på forespørsler om hvordan de håndterer risiko for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, som de kan være forbundet til.

En stor omdømme-risiko

For forbrukerrettede selskaper eller bedrifter som er synlige i nasjonale og lokale medier, med eksponering mot risikobransjer eller globale verdikjeder, vil omdømmerisikoen være betydelig.

Loven kan også påvirke kontraktstilgangen. For bedrifter som selger varer og tjenester til offentlig sektor vil åpenhetsloven tydeliggjøre krav om å oppfylle sosiale minstestandarder. Den gir offentlige innkjøpere et nytt rammeverk for å ettergå leverandørenes overholdelse av menneskerettighets- og arbeidsforhold. Leverandører til store selskaper – uavhengig av om de selv omfattes direkte av loven – møter også i økende grad tilsvarende krav i kundeforholdet.

Å innrette seg etter åpenhetsloven har også betydning for finansiering. Norske banker må i sine kredittvurderinger evaluere om bedriften som låntager følger norsk lov. Aktsomhetsvurderingene kan bli et konkret punkt for hvordan bankene integrerer sosial bærekraft i sin kredittpolicy og selskapsgjennomgang. (ESG due diligence). Bedrifter som kan dokumentere at de har aktsomhetsvurderingene på plass, vil derfor være i forkant av forventninger og krav. De som mangler nødvendige retningslinjer og rutiner, som viser til at de har tilpasset seg loven, vil kunne møte konsekvenser i form av dyrere lån eller vanskeligere tilgang til kapital.

Bærekraft i alle ledd

Kravene til næringslivet om bærekraftig omstilling vil forsterkes fremover. Ikke minst gjennom EUs initiativ for grønn omstilling og bærekraftig finans, som har til hensikt å flytte stadig mer kapital i en bærekraftig retning. Aktsomhetskrav knyttet til menneskerettighetsforhold i leverandørkjeden er allerede innført for de største selskapene i Frankrike og trer i kraft i Tyskland neste år. 23. februar lanserte Europakommisjonen forslag til tilsvarende lovverk i hele EU. Nøkkelen for alle bedrifter blir å komme tidlig i gang med gode aktsomhetsvurderinger – som også er et verktøy til kontinuerlig forbedring og risikohåndtering.

Loven kan også påvirke kontraktstilgangen. For bedrifter som selger varer og tjenester til offentlig sektor vil åpenhetsloven tydeliggjøre krav om å oppfylle sosiale minstestandarder.
Publisert: