Hva med å bygge bydelshus på Rektor Steens plass?

DEBATT: Bate ønsker å omregulere Rektor Steens plass på Våland for å bygge boliger. For Ap er det derimot viktig å prioritere innbyggerne. Vi ønsker derfor å beholde tomten til allmennyttig formål. Det er på høy tid at vi tenker nøye over hvordan vi bruker en av de få sentrumsnære tomtene vi har igjen.

Fritidsklubber er et viktig tiltak for å hindre utenforskap og skape samhold blant ungdom, og fraværet av gode møteplasser og samlingssteder fører altfor ofte til at barn og unge trekker mot sentrum.
  • Sissel Fuglestad
    Stavanger Arbeiderparti
  • Bjørnar Gundersen
    Stavanger Arbeiderparti
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

De fleste som er oppvokst på Våland kjenner Uldal-bygget, det som senere ble Wang-bygget. Et sentrumsnært og viktig område for bydelen vår. Dette er en bydel uten bydelshus og møteplass for ungdom. Ungdommene våre må i dag ut av bydelen for å drive med fritidsaktiviteter. Eiganes og Våland bydel har dessverre også en stor mangel på steder for barn og unge å samles, med trygge voksne og varierte aktiviteter. Slik skal det vel ikke være i en bydel med ca. 25.000 innbyggere?

Skaper samhold blant ungdom

Fritidsklubber er et viktig tiltak for å hindre utenforskap og skape samhold blant ungdom. Fraværet av gode møteplasser og samlingssteder fører altfor ofte til at barn og unge trekker mot sentrum. Fritidsklubber fungerer forebyggende mot sosiale problemer, blant annet ved at de bidrar til å holde ungdom unna rusmidler og kriminelle miljø. I høst leste vi at barn helt ned i 9-årsalderen vært involvert i kriminalitet i byen vår; gode fritidstilbud og sunne voksenrelasjoner kan forebygge dette. I Stavanger kommune er det 12 fritidsklubber. Eiganes og Våland har ingen, til tross for at det er den mest folkerike bydelen i Stavanger.

Regulering til allmennyttig formål betyr at tomten kan brukes til skole, barnehage eller andre offentlige bygg. Det er stor mangel på slike tomter i sentrale Stavanger. Rektor Steens plass er derfor en av få muligheter til å få på plass et offentlig bygg som bydelshus/skolebygg i området. Tomten har en viktig plassering for barn og unge da den ligger på Våland, men også tett opp mot Eiganes. Dette er strategisk viktig, for å sikre at ungdommene faktisk vil bruke tilbudet. Kanskje er det også mer naturlig at Eiganes og Våland frivillighetssentral holder til mer sentralt i bydelen, og ikke på Byhaugen helt opp mot Tasta?

Sambruk gir økt verdi

Våland skole, som ligger like i nærheten, har lite plass og trenger ekstra lokaler til elevene sine. Ved å prioritere et bydelshus på Rektor Steens plass kan vi legge til rette for sambruk og skape sosiale møteplasser som bidrar til trivsel, tilhørighet og økt livskvalitet for innbyggerne i kommunen. På dagtid kan skolen disponere samlingsrom og fellesareal, frivillighetssentralen kan ha kontor her og være enda tettere på innbyggerne. På kveldstid og i helger kan bydelen endelig få etablert en fritidsklubb. Det er nok av engasjerte ungdommer og voksne som ønsker å bidra i nærmiljøet. Utlån av lokaler når kommunen ikke har behov for å disponere lokalene selv, kan også bidra til at frivillige organisasjoner, foreninger, lag og innbyggere får tilgang til lokaler som kan øke bruken ytterligere. Slik får vi enda mer igjen for pengene som investeres, både gjennom bedre utnyttelse av lokaler og merverdi i form av trivsel, bedret naboskap og relasjoner.

Publisert: