Det er ikke for sent å snu, Senterpartiet!

DEBATT: I 2019 fattet Senterpartiet et landsstyrevedtak om nei til grunnrente i havbruk. Nå holder hele havbruksnæringen pusten etter u-svingen fra samme parti.

Havbruksnæringen handler for milliarder i Rogaland. Siden september i fjor har det vært stopp. Den lokale snekkeren, rørleggeren og elektrikeren har alle fått ordreboken skylt ut med badevannet.
  • Krister Hoaas
    Regionsjef i Havbruk Vest
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Når Sp Rogaland har sitt fylkesårsmøte i Stavanger, vet partiet at grunnrenteforslaget har ført til at investeringer på over 40 milliarder kroner i havbruksnæringen er utsatt, kansellert eller nedskalert.

Flere av disse milliardene skulle investeres i Rogaland. I kjølehaller, fabrikker med filetlinjer, i ny produksjonsteknologi i Rogaland og i teknologi produsert av selskaper i fylket. Investeringer som ikke lenger lar seg gjennomføre, slik forslaget om grunnrente er nå.

Konsekvensene er ille nok for havbruksselskapene, men enda verre for de som er avhengig av havbruksselskapenes aktivitet og investeringer. Hva med de som ikke lengre har en jobb å gå til, de permitterte eller de som ser at selskapene de arbeider i mister oppdrag?

Et forslag som gir så absurde utslag som 108 prosent i effektiv skatt gir konsekvenser. Flere eksempler, blant annet av faktisk.no, viser at om regjeringens forslag gjaldt i 2022, ville det gitt en totalbeskatning på over 100 prosent.

Hva med rørleggeren og elektrikeren?

Da blir det ikke mye igjen til rørleggeren, elektrikeren eller andre leverandører som har sin jobb i tilknytning til havbruksnæringen. Det blir heller ikke mye igjen til støtte til lokale idrettslag, ungdomslag osv.

Sammen med Møre og Romsdal er Rogaland den dominerende kunnskapsinkubatoren for utviklingen av leverandør- og havbruksteknologi. Leverandørindustrien har opplevd en sterk utvikling de siste ti årene. Fylket har vært helt i front på utviklingen av havbruk i Norge.

Sjømatnæringen skapte i 2021 verdier for 8,5 milliarder kroner i Rogaland og sysselsatte knappe 8.000 mennesker. Det aller meste av dette skyldes en havbruksnæring i vekst, en vekst som ikke minst skjedde i leverandørleddet i leverandørfylket Rogaland.

Havbruksnæringen handler for milliarder i Rogaland. Siden september i fjor har det vært stopp. Den lokale snekkeren, rørleggeren og elektrikeren fra småsteder langs kysten har alle fått ordreboken skylt ut med badevannet.

Massiv motstand

Ser man på høringssvarene til regjeringens grunnrenteforslag som er kommet fra Vestlandet, må man lete med lupe for å finne støtte til regjeringens forslag til lakseskatt. Motstanden er massiv fra alle hold. Fordi forslaget rammer Kyst-Norge og ikke minst leverandørleddet.

Leverandørene er tydelige sine tilbakemeldinger. «Innføres grunnrenteskatten, må vi snu. Da bygger vi havbruk i verden og ikke i Norge». Skjer det, flytter kapital, kompetanse og arbeidsplasser ut av Rogaland og Norge. Det kan ikke være noe verken regjeringen eller Senterpartiet i Rogaland ønsker.

Når fylkesdelegatene møtes i Stavanger i helgen, bør de sende et klart signal til Sps landsmøte i mars om at det ikke er for sent å snu i en sak som er dårlig for Rogaland, for Norge og for Senterpartiet.

Publisert: