Hydrogen er ikke bare hydrogen

DEBATT: Når Equinor ser for seg å ha et hydrogen-transportsystem klart i 2028, synes det underlig at de ikke også vil se på den mest effektive metoden å produsere hydrogen på.

«Equinor og andre norske selskap har i lengre tid ivret for å bruke naturgass som en kilde til hydrogen», skriver Henrik Carlsen.
  • Henrik Carlsen
    Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Hydrogen er en god energikilde som bare slipper ut vann når hydrogenet blir omdannet til energi. Problemer er at hydrogen finnes ikke i fri form på jorda. Hydrogenet må skilles fra oksygen ved elektrolyse av vann eller fra karbon ved spalting av naturgass.

Ikke særlig fornuftig

Med elektrolyse av vann brukes mye energi, og den energien som blir igjen i hydrogenet, er mindre enn den energien som blir brukt til å spalte vannet. I en situasjon der det er sterkt press på elektrisitetsforsyningen både i Norge og Europa virker det ikke særlig fornuftig å bruke strømmen til å lage hydrogen. Det er det imidlertid som blir planlagt for mange hydrogenstasjoner langs kysten i Norge, og som også Equinor vil bruke som ett av elementene i den storstilte planen om å eksportere hydrogen til Europa.

Det er mye mindre energikrevende (minst seks ganger mindre) å spalte naturgass enn å spalte vann. Problemet er at under visse forutsetninger vil det slippes ut CO₂. Equinor og andre norske selskap har i lengre tid ivret for å bruke naturgass som en kilde til hydrogen. Dette kan gjøres ved å utsette hydrogenet for høy temperatur og i kombinasjon med varmt vann spalte naturgassen i hydrogen og CO₂ som deponeres i et reservoar i Nordsjøen (CCS). Utfordringen her er at det brukes mye energi på å varme opp vannet og på å injisere gassen. Dessuten er ikke rensingsprosessen 100 prosent effektiv, så det vil fremdeles slippes ut noe CO₂.

I løpet av de siste årene har selskap både i Europa og Amerika arbeidet med en mer direkte spalting av naturgassen, som ved en høyere temperatur i et lukket kammer vil spaltes i rent hydrogen og rent karbon. Dette blir gjort kommersielt i Canada og er på prototyp/pilot-stadiet flere steder i Europa og faktisk også Norge. Fordelen her er at en ved et mye lavere energiforbruk enn elektrolyse får dannet hydrogen og karbon uten utslipp av CO₂. Ulempen synes mange (Equinor og Sintef) er at det vil produseres store mengder karbon. Karbon er imidlertid de siste årene blitt et svært etterspurt materiale både til jordforbedring, tilsetting til betong som vil beholde styrken med mindre sement, materialer på grunn av lav vekt og styrke, i tillegg til den tradisjonelle bruken i bildekk.

Kan bli Norge

Når Equinor ser for seg å ha et hydrogen-transportsystem klart i 2028, synes det underlig at de ikke også vil se på den mest effektive metoden å produsere hydrogen på. Med den innsatsen som gjøres både i Europa og Canada, vil det være et kommersielt selskap som kan produsere rent hydrogen før dette tidspunktet. Det kan det også være i Norge dersom noen er interessert i å satse.

Publisert: