Regelverket er til for å følges!

DEBATT: Hva er den politiske lærdommen av Nuart-fadesen? Følg regelboka!

«Kulturlivet kan ikke behandles annerledes enn andre sektorer som politikerne har et overordnet ansvar for», skriver Hard Olav Bastiansen. Her fra Nuart i 2019 da den libanesiske kunstneren Jad El Khoury laget dette verket i Pedersgata.
  • Hard Olav Bastiansen
    Hard Olav Bastiansen
    Varamedlem, utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog i Stavanger (H)
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Debatten som fulgte etter at den Arbeiderpartistyrte posisjonen i Stavanger ønsket å gi seks millioner til Martyn Reed og Nuart for at de skulle lage en gatekunstfestival, ble heftig. Nå, når temperaturen i diskusjonene har begynt å synke, bør vi belyse et viktig, styringspolitisk spørsmål: Hvordan skal politikerne balansere utspill som kan sanke popularitet med forsvarlig saksutredning og likebehandling? Det enkle svaret er; ved å følg regelverket.

Politikerne er satt til å forvalte innbyggernes penger og skal være nøye med hvilke bevilgninger som gis.

Forelå ikke noen søknad

Da regnbuekoalisjonen i Stavanger ønsket å sikre seg positiv profilering med en satsing på gatekunst, ble alle saksbehandlingsregler satt til side. Det forelå ikke noen søknad fra Nuart, og det var ikke laget noe prosjektforslag. Like fullt ønsket posisjonspartnerne å åpne pengesekken. Kari Nessa Nordtun og hennes koalisjon ble umiddelbart kraftig kritisert av Høyre og den øvrige opposisjonen. De ble filleristet av Elin Melberg på vegne av kunstnerne i Stavanger. Kommunedirektøren fortalte Nessa Nordtun & Co at de måtte følge EØS-reglene. Aftenbladet var kritiske på lederplass og opprørte på kommentatorplass. Avisens kunstanmelder Trond Borgen kunne heller ikke la være å komme med syrlig kritikk i hans oppsummering av kunståret 2022. Sist ut var den frittalende Stavanger-kunstneren Natasja Askelund og hun var ikke nådig i sine utfall (Aftenbladet, 4. januar). Askelund hevdet at noen av politikerne i Stavanger kun er interesserte i kunst de selv kan bruke som politisk virkemiddel for å nå ut med egen agenda. Lederen av Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog (UKIS) – Bjarne Kvadsheim – innrømmet til Aftenbladet (30. november) at alt ikke hadde vært etter boka, men posisjonen lovet i fortsettelsen å holde seg til regelverket som styrer både offentlige innkjøp og støtte til kulturlivet. Det skulle bare mangle. Kulturlivet kan ikke behandles annerledes enn andre sektorer som politikerne har et overordnet ansvar for.

Vanligvis sitter ikke pengene løst i det utvalget Bjarne Kvadsheim leder. UKIS behandler hele tiden søknader fra ulike kultur- og idrettsaktører. Beløpene er ofte ikke store, og mange ganger blir det filt på tusenlappene. Ingen slipper enkelt gjennom nåløyet. Slik skal det også være. Politikerne er satt til å forvalte innbyggernes penger og skal være nøye med hvilke bevilgninger som gis.

Skal være generalister

Arbeiderpartiets kulturpolitiker Øyvind Jacobsen bekreftet til Aftenbladet (29. november) at det ikke forelå noen saksbehandling eller kunstfaglig vurdering til grunn for ønsket de hadde om å gi seks millioner til Nuart. Han unnskyldte seg med at politikere ikke er fagfolk. Men det skal de heller ikke skal være, Jacobsen. De skal være generalister på alle fagområdene de har politisk ansvar for. Politikerne må innta et overordnet perspektiv basert på fagfolkenes innspill.

På alle andre områder er politikerne opptatt av å følge prosedyrer. Ingen styrende koalisjon hadde for eksempel våget å lansere at et utbyggingsprosjekt, ferdig finansiert, uten at det hadde vært gjennom en kommunal utrednings- og beslutningsmølle. Hvorfor skal det da være annerledes på kultursektoren? Den politiske ledelsen og byråkratiets legitimitet bygger på prinsippene om likebehandling og grundig saksbehandling. Og det må gjelde innenfor alle sektorer.

Vedtatte regler følges

Stavanger kommunestyre vedtok nylig sin egen Kardemommelov for hvordan politikerne skal oppføre seg. Et slikt regelverk er uproblematisk, men burde vært unødvendig. På samme måte burde det være unødvendig å presisere at også tildelinger til kulturlivet må underlegges grundig saksbehandling og at vedtatte regler følges. Slik sett har kanskje Nuart saken og diskusjonen vært nyttig som en påminnelse til alle politikerne i Stavanger. Regelverket er til for å følges.

Publisert: