Gjøsteins plass trenger sårt en oppgradering

DEBATT: Gjøsteins plass på Vestre Platå i Stavanger er en historisk og viktig plass i området, men det trengs en oppgradering.

Slik som parken er nå, er det mye som bør gjøres for å både ivareta og utvikle parken til en grønn juvel i Stavangers bybilde.
  • Øyvind Andreassen
    Styremedlem Vestre Platå Beboerforening
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Dette for å imøtekomme behovene til det voksende samfunnet og øke botilfredsheten og det sosiale samholdet i området. Området trenger å løftes ifølge levekårsundersøkelsene i Stavanger.

Vestre Platå velforening har et sterkt ønske om å forbedre parken, som er en historisk og viktig plass, til mer enn en park med enkel utførelse, til en park med en universell utforming, som øker botilfredshet og det sosiale samholdet i området. Slik som parken er nå, er det mye som bør gjøres for å både ivareta og utvikle parken til en grønn juvel i Stavanger sitt bybilde.

Siden Vestre Platå ikke har et bydelshus, vil oppgradering av denne parken kunne fungere som et samlingspunkt for beboerne i området.

Samlingspunkt

En oppgradert Gjøsteins plass vil være mer tilgjengelig for alle beboerne i området, fra barnefamilier til studenter, dyreeiere og eldre. Parken vil også fungere som et viktig lokalt samfunnssamlingspunkt hvor folk kan møtes, sosialisere og engasjere seg i lokale aktiviteter. Siden Vestre Platå ikke har et bydelshus, vil oppgradering av denne parken kunne fungere som et samlingspunkt for beboerne i området.

Forskning har vist at tilgang til grøntområder og fellesområder bidrar til å forbedre den psykiske helsen og trivselen til beboere. En oppgradert plass vil gi beboerne et sted å slappe av og koble av fra hverdagens stress og mas. Det vil også skape muligheter for interaksjon og sosialt samvær, noe som igjen vil bidra til å øke trivselen og livskvaliteten i området.

En av de viktigste endringene som kan gjøres for å gjøre plassen til et flott samfunnssamlingspunkt, er å legge til rette for flere aktiviteter og arrangementer. Det kan for eksempel være en lekeplass for barn, en hundepark eller et grillområde med sitteplasser under tak. Dette vil skape en mer aktiv og engasjerende park og gi beboerne flere grunner til å besøke parken oftere.

God investering

Til slutt er det viktig å nevne at en oppgradert plass vil være en god investering for hele Vestre Platå-samfunnet. En vakker og velstelt park vil tiltrekke seg flere beboere og mindre gjennomtrekk, samt også flere besøkende. Dette vil igjen bidra til å øke økonomisk aktivitet og skape flere jobber i området.

Oppgraderingen er en viktig sak for alle beboerne, og det er viktig at lokale myndigheter og beboere samarbeider for å få dette prosjektet på plass. Jeg oppfordrer alle til å engasjere seg i denne saken og jobbe sammen for å skape en flott og innbydende park som vil bidra til å forbedre livene til alle i området.

Publisert: