Jeg ønsker å kunne fordele strømstøtten mellom hjemmet og hytta

DEBATT: Hvorfor kan ikke den statlige strømstøtten fordeles mellom bolig og hytte?

Mitt spørsmål er hvorfor er det mer luksus og ha en leilighet og en hytte enn å ha en stor villa i et «luksusstrøk»? Staten bør tenke nytt om fordeling av strømstøtte.
  • Morten Olaf Wold
    Sandnes
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Olje -og energiminister Terje Aasland (Ap) mener dagens ordning med strømstøtte er rettferdig. Han viser til at en støtte per husholdning er det rette, og at også hyttefolk får redusert strømutgifter i egen bolig. Staten mener hver husstand skal få strømstøtte opp til 5000 kWh, så hvorfor kan ikke da familien/husstanden få bestemme hvor de vil ha støtten. Hjemme, på hytta eller en fordeling mellom stedene?

Noen har stor enebolig med høyt strømforbruk (5000 kWh), andre har leilighet og hytte (5000 kWh). Andre igjen har bosted i en kommune og «hytte», eller sekundærbolig i et boligstrøk en annen plass enn der de bor (10000 kWh)
Tallene i parentes er samlet strømstøttekvote for hvert av tilfellene.
Regjeringen mener også at hytte er luksus.

Les også

Frp krever strømstøtte til hytteeierne. – Prøver å lure folk, svarer Ap.

Noen får, andre ikke

Mange hytteeiere har en bolig med helt vanlig standard og en hytte med
normal standard. Andre prioriterer heller å kjøpe en stor bolig med høy
standard for samme eller høyere verdi. Du kan for eksempel kjøpe leilighet i Rogaland til 6 millioner eller mindre, og en hytte i Sirdal til 3,5 millioner, til sammen 9,5 millioner. Du kan også kjøpe en leilighet eller enebolig til det dobbelte eller mer i Rogaland. Mitt spørsmål er da: Hvorfor er det mer luksus og ha en leilighet og en hytte enn å ha en stor villa i et «luksusstrøk»?
Jeg synes dette er forskjellsbehandling og urettferdig. Virkelig urettferdig blir det når noen kommuner aksepterer hytta som bolig og godtar at man flytter til hytta og får strømstøtte der, mens andre kommuner ikke aksepterer en slik ordning. Dette betyr at noen får registrert boligen i byen som sekundærbolig og får strømstøtte både på hytta og hjemme, mens andre ikke kan få det.
Når man er på hytta bruker man mindre strøm hjemme og tilsvarende mer på
hytta. Den strømmen vi ikke bruker hjemme, bruker man på hytta. Spørsmålet er da hvorfor det skal koste så mye mer å lage mat og vaske klær på hytta enn hjemme? Hvorfor kan jeg ikke fordele strømstøtten på hytta og hjemme? Jeg ville jo brukt denne strømmen hjemme og fått støtte hvis jeg ikke hadde dratt på hytta.

Oversikten viser innsenderens strømforbruk på hytta og i hjemmet i mars 2022.

Kurvene er fra min bolig og min hytte, og viser daglig forbruk i
mars 2022. Her kan man tydelig se hvordan forbruket øker på hytta og
reduseres hjemme når man reiser på hytta. De åtte første og 13 siste dagene av mars var familien på hytta, de resterende 10 dagene var vi hjemme. Forbruket av fjernvarme hjemme er ikke tatt med i kurvene.

Les også

17.000 i strømstøtte til familie på fire

Praktiske utfordringer

Jeg mener ikke at vi skal ha full strømstøtte på alle stedene vi bruker
strøm, men siden staten har bestemt at hver husholdning skal få strømstøtte
opp til 5000kWh per måned, burde det være tillatt å fordele denne kvoten på
flere forbrukssteder som familien eier.
Jeg har stor forståelse for at det kan bli vanskelig å håndtere dette siden
strømmen i de fleste tilfellene leveres av forskjellige nettleverandører.
Det kunne vært enklere om strømstøtten hadde blitt håndtert gjennom
strømleverandøren og at man bare kunne få støtte knyttet til en
strømleverandør. Et alternativet for å få dette håndterbart, når støtten
håndteres av nettleverandørene, er at hver familie får lov å dele
støttekvoten på flere steder. For eksempel 3000 kWh hjemme og 2000 kWh på et annet sted, som hytte eller sekundærbolig.

For at dette skal bli håndterlig må det gjerne settes en grense på antall måneder det som et minimum må gå før man kan omfordele støtten mellom familiens forbrukssteder. Da vil en familie med bolig og hytte bli behandlet likt med en familie som har en primærbolig og en sekundærbolig. Men også likt med en som har en stor og trekkfull enebolig. Jeg kan for øvrig akseptere et fratrekk på for eksempel 500lWh på strømkvoten per måned for hver splitt.

Les også

Frykter mangedobling av strømregningen på hytta

Dette kan løses

For å forenkle dette enda mer kan man gjerne sette opp noen få fordelinger å
velge mellom. For eksempel 0/100, 30/70 eller 50/50 hvis det er to steder, eller
man kan kreve at fordelingen er i hele 1000 kWh. for eksempel 2000 kWh på
hytta og 3000kWh hjemme. Eller for noen med tre målere: 1000 kWh på
sommerhytta, 2000 kWh på vinterhytta og 2000 kWh hjemme.
Jeg mener ikke at noen skal få en ekstra strømkvote til hytta, men mener at det bør være mulig å fordele den totale støtten på flere
forbrukssteder, for eksempel hjemme og hytta, eller hjemme og primærboligen. Det er bare på denne måten regjeringen kan oppfylle sitt utsagn om at hver husholdning skal få støtte opp til 5000 kWh pr. md. og at det skal være rettferdig.

Publisert: