• «Tidligere tanker om en samfunnskontrakt ved utbygging av vår felles natur (olje og vannkraft) er forlatt til fordel for den sterkestes rett», skriver Atle Hagli. Jan Kåre Ness/NTB scanpix

Vindkraft er ikke det beste for strømkunden

DEBATT: Min overbevisning er at vindkraft vil gjøre oss fattigere. Vi vil få mye høyere strømpriser og mindre til fellesskapet