Nå er tiden inne for å gi barna våre mulighet for å bygge motstandsdyktighet

KORONA-KRISEN: Noen barn og ungdom har nå første mulighet til å stå opp for noe som er større enn seg selv.

Barn og unge får styrket sin motstandsdyktighet av voksnes trygghet og håp. Da blir de bedre rustet til å tåle utfordringer, ubehag og vanskelige situasjoner senere i livet.
  • Cecilie Evertsen-Stanghelle
    PhD-stipendiat, Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger
  • Klara Øverland
    Førsteamanuensis og psykologspesialist, Læringsmiljøsenteret ved UiS; seniorrådgiver RKBU Vest, Norce
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Den siste tiden har det vært stort fokus på de sårbare gruppene i vårt samfunn, fordi pandemien får store negative konsekvenser for mange. Søkelyset på individers sårbarheter kan imidlertid bli for dominerende og gi oss følelsen av at alle i disse gruppene er hjelpeløse i å mestre krisen og i generell livsmestring. Dette er ikke tilfelle. Det finnes de som mestrer dette og vokser på det, uavhengig av bakgrunn.

Store muligheter

Parallelt med søkelyset på sårbarheter må en sette lyskasteren på hvilke fabelaktige muligheter vi alle nå har til å bygge mestringskapasitet, omstillingsdyktighet og robusthet, spesielt hos den yngre generasjonen. Ved å takle å gå gjennom kriser, arbeide med konstruktiv problemløsning og søke hjelp hos familie, venner og lokalsamfunn, kan vi bedre klare oss i vanskelige tider.

Når noen har det vanskelig, kan vi trøste, gi omsorg, og lete etter løsninger til hjelp for dem som trenger det mest. Dette kan gjelde de som mister sine nære, som mister arbeidsplassen de har arbeidet og kjempet for, eller som ser sitt livsverk gå under på grunn av den økonomiske krisen som følger pandemien.

Les også

Hans Eskil Vigdel: «Ord om håp teller – så ja: Alt blir bra»

Gir håp og trygghet

Omstillingsdyktige voksne kan symboliserer håp og trygghet for barn og unge. Når barn og ungdom opplever optimisme, realisme og trygghet, tåler de mer motstand. De får mulighet til å bli kjent med betydningsfulle andre på en ny måte, og de lærer å bli kjent med seg selv og egen mestring i krisesituasjoner.

Tryggheten og håpet de voksne symboliserer bygger motstandsdyktighet, slik at barn og ungdom kan bli bedre rustet til å tåle utfordringer og klare å stå i noe ubehag og vanskelige situasjoner. Når barn og unge opplever voksne rollemodeller som klarer å sortere informasjon, stå i krisesituasjoner og løse problemene, kan de selv lære å ta nye steg for å bidra med å hjelpe andre.

For noen barn og ungdom er dette første mulighet til å stå opp for noe større enn seg selv. For mange er vår tid preget av individualistisk orienterte perspektiver. Det har for noen handlet om prestere, å vise seg selv i sosiale medier og å «nå toppen».

Nå er tiden moden for å øve oss på å forflytte oss fra dette til en mer kollektivistisk orientert kultur. Samfunnet vårt bygger på disse verdiene, som blant annet gjenspeiles i demokratiske prosesser, felles dugnadsånd og frivillighetsarbeid. Nå kan vi kjempe sammen mot et felles mål, noe som oppleves som større enn oss selv.

Les også

Silje Trym Mathiassen: «Tanker om håp i en vanskelig tid»

Verdien av å høre til

Hvorfor er dette viktig for oss mennesker?

Følelsen av respekt for seg selv og for fellesskapet, og muligheten til å hjelpe til, kan bidra til mental robusthet. Det kollektivistiske perspektivet gir individer en mulighet til å få være betydningsfulle for noe større enn bare seg selv, og en følelse av at individet er viktig og betyr noe for helheten. Det vil for mange skape mening med livet, selv i tunge stunder.

Det gledelige med et kollektivistisk orientert perspektiv er at det er helt gratis. Det er de voksne som nå må gå i front som gode eksempler på at de kan beholde ro og holde fokus på «vi-et» og minimere «jeg-et». «Jeg-et» skal selvsagt få plass, men bør settes i sammenheng med «vi-et» og den globale situasjonen vi nå befinner oss i.

Les også

UiS-forskere: «Når skolene gjenåpner, vær obs på de elevene som blomstrer med hjemmeskole!»

Erfaring for livet

La oss gi vår neste generasjon mulighet til å erfare at kriser kan håndteres i fellesskap, hvor medmenneskelighet og respekt for andre står i fokus. Der vi alle gjør vårt beste, holder ut og kjemper for et bedre samfunn for alle.

Ved å være gode eksempler på at det er mulig å holde hode kaldt, og samtidig holde hjertene våre varme, kan alle bidra til de som sliter, får det bedre. Noen vil trenge ekstra hjelp framover, mens andre kan bistå med hjelp. Sammen kan vi klare det, og har vi ikke kontroll, så lever vi litt i usikkerhet og tar kontroll der vi kan!

Barna vil ta med seg erfaringene fra denne tiden inn i utfordringer de skal møte senere i livet. De vil minnes at noen før dem kjempet og sto opp for noe større enn seg selv, og de vil huske at de selv var med og betydde noe for andre.

Ta vare på hverandre!

Publisert: