KrF vil ha inntekter til kommunane frå havbruksnæringa

DEBATT: Det var med stor interesse eg las innlegget til Harald Birkevold om havbruk og skatt i Stavanger Aftenblad 22. januar.

«Ein kombinasjon med Havbruksfondet og arealavgift er etter KrF si meining heilt klart den aller beste løysinga for og sikra kommunane gode inntekter, og på same tid sikra busetjing og næringsutvikling langs heile kysten», skriv Henrik Halleland.

Debattinnlegg

 • Henrik Halleland
  Gruppeleder, Stavanger KrF
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

KrF har i mange år kjempa for at vertskapskommunane for oppdrett skal få ein rimeleg del av verdiskapinga frå bruk og beslag av areal som oppdrettsnæringa har i den kommunale sjølvmeldinga.

Lite diskutert i Rogaland

Dette er ei sak som er alt for lite opplyst og diskutert i havbruksfylket Rogaland og havbrukskommunen Stavanger. Ser vi samla på Finnøy, Rennesøy og Stavanger har desse kommunane motteke 65 millionar frå havbruksnæringa i form utbetaling frå Havbruksfondet dei to siste åra. Dette er utanom den ordinære skatten som næringa tilfører fellesskapet. Det er lett å seie seg einig i at næringa må bidra til fellesskapet, men korleis det skal gjerast er meir utfordrande.

Grunnrenteskatt er som Birkevold skriv, ei løysing som gir pengar til statskassen – som i neste runde må fordelast til kommunane, om finansministeren skulle ønska det. Her har historia synt at pengane fort bli verande i kassa.

Havbruksnæringa er ei næring som meir eller mindre har vokse opp frå fjordane våre utan å få særleg mykje merksemd. Laks og aure skulle vere ei tilleggsnæring til jordbruk og fiske, men viste seg fort å være god butikk. Etter mange utfordrande år har næringa no vokse seg stor, og dei fleste konsesjonane er kjøpt opp av store internasjonale selskap.

Diskusjonen om korleis ein skal få ut lokale skattekroner har gått i mange år. Kommunane prøvde seg med eigedomsskatt som det blei lite av sidan merdar ikkje var faste konstruksjonar.

NHO og LO har no ein felles oppfatning om at løysinga er Havbruksfondet saman med arealavgift. Den same konklusjonen har Sjømat Norge kome fram til i lag med NFKK, som er norske kystkommunar sin organisasjon.

Dette er hovudgrunnen til at utvalet som tilråder grunnrenteskatt I sin rapport bør leggast bort.

Ein kombinasjon med Havbruksfondet og arealavgift er etter KrF si meining heilt klart den aller beste løysinga for og sikra kommunane gode inntekter, og på same tid sikra busetjing og næringsutvikling langs heile kysten.

Viktig å følgje opp

På same tid er det svært viktig at det nye blå-grøne Havbruks- og landbrukskontoret på Finnøy følgjer opp denne saka. Eg vil takka Stavanger Aftenblad for og setja denne saka på dagsorden. I den kommunepolitiske kvardagen er det lett å bruka tid på kutt og innsparingar. Auke av inntekter bør ha same fokus.

Les også

Harald Birkevold: Lisens til å trykke penger

Les også

Grunnleieskatt-debatten preges av feil fakta


Les også

 1. – Lakseskatten kommer, sier professor. – Tyveri, svarer laksegründer.

 2. Statsministeren kritisk til lakseskattutvalget

 3. Mowis nye sjef er trygg på at politikerne skrinlegger lakseskatten

 4. Lakseoppdrettere øker formuen

Publisert:
 1. Debatt
 2. Harald Birkevold
 3. Sjømat Norge
 4. NHO
 5. LO

Mest lest akkurat nå

 1. Derfor er det sommergrønt i Rogaland i januar

 2. Kvinne til sykehus etter kollisjon i Randaberg

 3. Trebarnsmoren stresset hver morgen. Så fant hun løsningen. Fem tips for en bedre morgen.

 4. Styret på elsparkesykkelen knakk i fart: – Det var ekkelt

 5. – Tiltakene plager mer enn sykdommen

 6. Åtte spørsmål og svar om vaksinen nå og fremover