Sykkelvei er alltid for dyrt, men er det egentlig det?

TRAFIKK: Da første del av sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes åpnet onsdag denne uka, var det først og fremst prisen folk hevet stemmene over – 100 000 kroner per løpemeter! Men er det egentlig så dyrt?

Debattinnlegg

 • Morgan Andersson
  Generalsekretær i Syklistenes Landsforening
 • Jens Glad Balchen
  Leder, Syklistenes Landsforening Nord-Jæren og Ryfylke
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Sykkelekspressveier, eller sykkelstamvei som det heter på Nord-Jæren, har vært et aktuelt tema i norsk veiplanlegging siden transportetatene før gjeldende nasjonale transportplan foreslo at det burde bygges ni slike rundt om i landet. Etter den politiske behandlingen ble satsingen imidlertid tonet ned blant annet med færre strekninger og med mer lokal fleksibilitet rundt hvordan pengene kunne brukes.

For alle typer syklister

Syklistenes Landsforening har lenge tatt til orde for at sykkelekspressveier bør være en del av den nasjonale satsingen på økt sykkeltrafikk. Sykkelekspressveier er nemlig et godt supplement til et øvrig sykkelveinett. Et finmasket sammenhengende sykkelveinett gir syklende nærhet og tilgjengelighet til byens tilbud, mens sykkelekspressveiene gir trygg fremkommelighet over lengre avstander.

Det tegnes ofte et skjevt bilde av sykkelekspressveier, at de kun er et tilbud for mannlige lycra-syklister på 45 år som haster frem og tilbake til sine godt betalte jobber. Dette er imidlertid et endimensjonalt bilde.

Ved riktig utforming vil sykkelekspressveier kunne ivareta et bredt spekter av brukere. Ja, transportsyklister som sykler hel- eller delstrekninger langs hovedferdselsårene til og fra jobb, men også barn og unge som sykler til skole, treningssyklister som skal ut av byen, tur- og rekreasjonssyklister på kveldstid – og i helgene og kanskje også rulleskiløpere i alle aldre.

Lønnsomt for samfunnet

Langs den aktuelle strekningen vil det å kunne bytte fra bilkø til sykkel virke attraktiv for flere pendlere. Og stadig flere oppdager at elsykkelen er et godt alternativ til bil på lengre strekninger, noe vi blant annet ser på den store økningen i elsykkelsalget.

Vi møter stadig politisk etterspørsel etter billigere sykkelveier. Alle vil ha et tilbud til de syklende, men ingen vil betale for det. All aktuell forskning på området viser at det lønner seg for samfunnet å tilrettelegge for aktiv transport. Likevel er ofte terskelen langt lavere for å bygge ut veiprosjekter med negativ samfunnsøkonomisk nytte. Og trekker vi inn planleggingskostnadene til enkelte prosjekter, blir bildet enda mer absurd: Det har kostet over to milliarder kroner bare å planlegge for ferjefri E39 – altså uten å sette spaden i jorda.

Et fint skritt på veien

Sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes koster mange penger, men har samtidig mest samfunnsøkonomisk nytte av alle prosjektene i Bymiljøpakken på Nord-Jæren. Ikke bare er det et godt tiltak for å redusere utslipp, gi mindre støy og bedre folkehelse, men den vil også kunne avlaste motorveien ved siden av, slik at de som virkelig må kjøre bil, får bedre fremkommelighet. Vi snakker om en investering for fremtiden.

Litt støy i mediene til tross, involverte lokalpolitikere og offentlig forvaltning kan ta det helt med ro. Fremtiden kommer ikke til å dømme dere for at dere tilrettela for godt for sykling. Det er fortsatt et stykke igjen, selv om sykkelstamveien er et fint skritt i riktig retning.

Det tegnes ofte et skjevt bilde av sykkelekspressveier, at de kun er et tilbud for mannlige lycra-syklister på 45 år som haster frem og tilbake til sine godt betalte jobber.
Publisert:

Sykkelstamveien

 1. Her ser de lyset i sykkeltunnelen

 2. Skal sykkelstamveien bli en suksess, må flest mulig doninger på hjul slippe til

 3. Én uke etter åpningen: Så mange har syklet på sykkelstamveien

 4. Sykkelvei er alltid for dyrt, men er det egentlig det?

 5. Er det lov å bruke sparkesykkel her? Her er reglene for Sykkel­stamveien

 6. Ikke ideelt ut fra et luftkvalitets­perspektiv, ifølge rapport. Dette sier kommune­lege

 1. Sykkelstamveien
 2. Elsykkel
 3. Sykkelvei