Vilje til ideell vekst i Stavanger?

DEBATT: I Stavanger har det lenge vært en sterk ideell sektor, særlig innen sykehjemssektoren, men vi har den siste tiden sett en tilbakegang.

«Det må vedtas tydelige målsettinger for ideelles andel av velferden», skriver Inger Helene Venås.
  • Inger Helene Venås
    Inger Helene Venås
    Direktør, Virke ideell og frivillighet
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Valgkampen har handlet mye om profitt i velferden, med oppmerksomhet først og fremst rettet mot de store pengene hos enkelte kommersielle aktører som finner veier ut av tilbud og inn i private lommer. Det har vært snakket lite om ideelle aktører. Hvem er de og hva er de ideelles egenart? Nå skal det utarbeides samarbeidsplattformer i alle kommuner. I Stavanger har det lenge vært en sterk ideell sektor, særlig innen sykehjemssektoren, men vi har den siste tiden sett en tilbakegang. Det må nå settes klare mål og tiltak.

I den ideelle velferden føres alle midlene tilbake til videreutvikling av tjenester.

Bidrar til mangfold

Hvorfor ideell vekst? Fordi ideell sektor bidrar til mangfold, og har en klar egenart. I den ideelle velferden føres alle midlene tilbake til videreutvikling av tjenester. Aktørene driver ofte flere tilbud under en paraply og skaper synergier på tvers. De ideelle er lettbente og effektive, de er gode på å utvikle sine tjenester gjennom innovasjon, der nærhet til enkeltmennesket er det viktigste.

Trenden viser at sektoren utfordres. Sysselsettingsandelen til ideelle velferdsaktører i Norge er på 8.9 prosent av velferdsfeltet. Ideell sektor er sivilsamfunnets engasjement i velferden. Det er derfor tankevekkende at sysselsettingsandelen i Norge er blant de aller laveste i Europa.

Et samlet Storting har gjentatte ganger slått fast at ideelle aktører har særlige fortrinn og spesielle egenskaper som er verdifulle for samfunnet, og at aktørene har andre vilkår enn både store kommersielle og offentlige aktører. De ideelle tjenesteytende virksomheters, samt frivillige organisasjoners rolle bidrar til et viktig mangfold og en bedre velferd. Mange av disse tilbudene er drevet i mer enn hundre år, og har ofte vist vei for offentlige tilbud. Tasta sykehjem, som er Stavangers største sykehjem, er et godt eksempel på en ideell virksomhet. De står for en historisk tradisjon som innovatører også i dagens tilbud. Mister Norge slike aktører, mister vi mye.

For å skape en positiv utvikling i den enkelte kommune må det legges opp til en målrettet politikk for å sikre ideelle virksomheters plass i velferden. Det handler om å bygge videre på etablerte tradisjoner for samarbeid med ideell sektor i kommunen og stimulere til at ideelle aktører engasjerer seg på nye områder.

Ballen spilles til Stavanger

Det må vedtas tydelige målsettinger for ideelles andel av velferden. I Oslo har bystyret vedtatt at 25 prosent av institusjonsplassene i helse- og omsorgssektoren skal være organisert og drevet som ideell virksomhet innen 2025. De kommer snart til å nå dette målet. Stortinget har på sin side vedtatt at 40 prosent av institusjonsplassene i det statlige barnevernet skal være drevet og eid av ideelle aktører innen samme årstall. Regjeringen har også varslet at den vil komme med konkrete måltall i forslaget til statsbudsjett for 2020. Kjære Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt, MDG og FNB – ballen spilles med dette til dere i Stavanger.

Publisert: