Stem på næringslivet

DEBATT: Lokalvalget nærmer seg. Har Stavanger-politikerne skjønt at næringslivet er avgjørende for å skape gode, levende nærmiljø?

«Innovation Dock og området ved Lervig er et strålende eksempel på hvordan moderne handels- og tjenestenæring vokser frem i et tidligere industriområde», skriver Ivar Horneland Kristensen.
 • Ivar Horneland Kristensen
  Ivar Horneland Kristensen
  Adm. dir. i Hovedorganisasjonen Virke
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I en fersk undersøkelse fra Virke, svarer 71 prosent av næringslivslederne i Stavanger at kommunen legger godt til rette for næringslivet. Det er best i landet. I Norge totalt mener 44 prosent det samme, og i Bergen er det bare 34 prosent av næringslivslederne som er fornøyde.

Virke og jeg har nettopp besøkt Stavanger. Her møtte jeg næringsliv og politikere, og masse engasjerte folk. Alle hadde et engasjement for hvordan næringslivet kan være med å bygge de gode nærmiljøene hvor det skal være godt å leve og jobbe også i fremtiden. Innovation Dock og området ved Lervig er et strålende eksempel på hvordan moderne handels- og tjenestenæring vokser frem i et tidligere industriområde. Her legges det til rette for at folk kan bo nært jobben. Slikt får man til når offensive gründere, kapital og kommunen jobber sammen for å skape klynger med sterke kompetansemiljø og gode nærmiljø.

Det er stor variasjon i hvordan kommuner utnytter de mulighetene som ligger i et samarbeid med næringslivet.

Avgjørende verdiskaping

Som hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen vil Virke bidra til at kommunepolitikken ikke bare handler om hvordan vi bruker offentlige midler, men også om hvordan vi skaper verdier i det private næringslivet. Det er avgjørende for å trygge velferden, og for å skape levende og attraktive byer og bygder.

Virkes medlemmer er lokalisert i hele landet. De fleste er små og mellomstore bedrifter. 50 prosent av privat verdiskapning i Norge kommer fra handels- og tjenestenæringene. I Rogaland kommer hele 54 prosent av privat verdiskapning fra disse vekstnæringene. De sørger for at vi får mat på bordet, klær på kroppen, gode velferdstjenester når vi trenger det, og fremtidens teknologi. Det er virksomheter som gjerne vil være en samarbeidspartner i utviklingen av sitt lokalsamfunn. De har kompetanse som bidrar til innovasjon og nye, bærekraftige løsninger. Dersom vi lykkes med å skape samme årlige veksttakt i privat tjenestenæring som på 1990-tallet, vil det gi oss om lag 7200 milliarder mer å rutte med frem til 2040. Det vil styrke velferden i lokalsamfunn og kommuner i hele landet.

Det er stor variasjon i hvordan kommuner utnytter de mulighetene som ligger i et samarbeid med næringslivet. Kommunen legger viktige rammebetingelser for næringslivet både i rollen som lokalmyndighet og forvaltningsorgan, som tjenesteyter og som samfunnsutvikler.

Sjekkliste

Hvis du er opptatt av at din kommune skal legge til rette for lokale virksomheter, så har Virke en sjekkliste du kan vurdere om dine lokale politikere leverer på. Vil dine lokalpolitikere:

 1. Lage en plan for å bli en næringsvennlig kommune? Grunnlaget for god næringspolitikk er kunnskap om hvordan det lokale næringslivet fungerer. Er politikerne opptatt av å forstå virksomhetene?
 2. Jobbe for å skape en serviceinnstilt, åpen og tilgjengelig kommune? Næringslivet har mange kontaktpunkter med kommunen. Rask saksbehandling, god tilgjengelighet og en positiv innstilling fra kommunen er avgjørende for at næringslivet skal kunne bidra til vekst og utvikling i ditt lokalmiljø.
 3. Gi lokale virksomheter mulighet for å levere varer og tjenester til kommunen? Norske kommuner har lang tradisjon for å samarbeide med ideelle og private aktører. Dette bidrar til mangfold, kvalitet og god utnyttelse av kommunens ressurser.
 4. Legge til rette for at lønner seg å etablere arbeidsplasser i din kommune, og at det er mulig å vokse? Forutsigbare kommunale planer som er utviklet sammen med næringslivet er viktig for næringsutviklingen. Kommunen bør legge til rette for at bedriftene kan investere så mye som mulig i nye produkter og tjenester, dette skaper arbeidsplasser og verdier for lokalsamfunnet. Høye kommunale skatter kan gi inntekter på kort sikt, men svekker grunnlaget for lokal verdiskapning og velferd på lang sikt.
 5. Samarbeide med næringslivet om innovasjon og grønn omstilling?
  Vi blir flere som trenger omsorg, samtidig som offentlige budsjetter er begrenset. Samtidig skal kommunen gjennomføre en grønn omstilling. For å løse disse utfordringene, må kommunene samarbeide med næringslivet om innovative og bærekraftige løsninger, tjenester og produkter.

Vil du ta vare på nærmiljøet, gi en stemme for næringslivet. Godt valg!

Publisert: