Ikke ødelegg Hetlandskogen!

NATURVERN: Naturen i Rogaland er under sterkt press for tiden. Nye vindmølleparker og industriområder bygges i stor fart. Naturen er den store taperen. En må stille spørsmål om hvorfor sårbar natur ikke blir tatt hensyn til?

Det er planer om en stor næringpark i Hetlandskogen. Innsenderen ønsker å tale hubroens, havørnens, hønsehaukens, kattuglens og musevåkens sak. Med flere. Foto: Arne Løland

Debattinnlegg

  • Arne Løland
    Sola
Publisert: Publisert:

Politikere, grunneiere og investorer er stort sett veldig positive til disse prosjektene. De forvarer det ofte med behovet for grønn energi og grønne arbeidsplasser. Hvor grønn energi fra vindturbiner faktisk er, kan jo diskuteres når en ser på naturødeleggelser og at turbinene ikke kan gjenvinnes.

Vi sitter igjen med lite energi sammenlignet med andre energi kilder, som for eksempel vannkraft fra oppgraderte, eksisterende anlegg.

Er grønt grønt?

Altfor mange kjøper argumentene om grønn energi. Dette høres bedre ut enn at noen ønsker å tjene seg rike på slike prosjekter. Det er likevel nok nærmere sannheten. Da betyr ødeleggelse av sårbar natur lite for dem. Vi som er glad i naturen må sette vår lit til andre i slike prosesser, og stole på at det blir gjort grundige konsekvens- utredninger før tillatelser blir gitt.

Hvordan kan fylkesmannen la være å ta hensyn til en sterkt utrydningstruet art som hubro ? Hubro blir ofte brukt som eksempel i forbindelse med utbygging av vindkraft og industri. Forklaringen er at det oftest er hubroens hekkeområder som ofres i slike prosjekt. Nå handler det ikke bare om en art, det kan listes opp en rekke arter. Likevel ser det ikke ut til at sårbar natur og rikt mangfold blir tatt hensyn til.

Jeg stiller meg derfor meget kritisk til konsekvensutredninger og kartlegging som blir gjort i forkant. Gjør de jobben grundig nok? Klarer de å være nøytrale i prosessen ? Forbund, foreninger og privatpersoner sitter på mye dokumentasjon og kunnskap om naturen i planområder. Men blir de hørt ?

Hetlandskogen trues

Om myndighetene gir grønt lys for slike kontroversielle prosjekt, er det grunn til stor bekymring for vår vakre naturs fremtid. Mellom Stavanger og Sokndal er det lite uberørt natur igjen. Sårbare arter har blitt tvunget til nye leveområder. Noen naturperler finnes ennå. En av disse er Hetlandskogen som ligger i Bjerkreim kommune. Et flott område som flittig brukes til tur, jakt, fiske, foto og fugletitting.

Skogen er et LNFR- område (landbruks, natur og friluftsområde) Nå gir kommunen grønt lys for at North Sea Energy Park skal kunne etablere et stort industriområde midt i denne skogen. Politikerne er kun opptatt av landbruksdelen. Natur og friluft ser nok en gang ut til å tape mot industrialiseringen. North Sea Energy Park er et samarbeid mellom Bjerkreim kommune, Dalane Energi og grunneier. Selvfølgelig roper de høyt om grønn energi og grønne arbeidsplasser. Men skal vi la oss lure av disse begrepene nå igjen?

Betyr musvåken ingenting?

Skal de som sitter med den endelige avgjørelsen nok en gang tillate ødeleggelser av viktig natur ? Har ikke hekkende hubro, havørn, hønsehauk, kattugle og musvåk noen betydning ?

Jeg er ikke i mot grønn energi, så sant den er grønn. Heller ikke flere arbeidsplasser eller ny industri, men jeg er sikker på at det finnes bedre og billigere områder enn Hetlandskogen.

Prosjektet bærer preg av at eiere har det travelt og ønsker å få dette godkjent så raskt så mulig. Kanskje før folk rekker å reagere. Hva da med grundig kartlegging, blir denne mangelfull og dårlig fordi det haster?
Vi håper på en demokratisk prosess og at folk blir lyttet til. Folk engasjerer seg i slike prosjekter, noe Facebook- gruppen «Bevar Hetlandskogen» viser. Vi nærmer oss 700 medlemmer siden denne ble etablert for kort tid siden.
I et demokrati som Norge er det betimelig å stille spørsmål ved måten slike kontroversielle prosjekt blir gjennomført. og hvorfor våre folkevalgte velger å ikke lytte til folket. Det er vår alles felles naturarv det er snakk om.

Publisert:
  1. Naturvern

Mest lest akkurat nå

  1. Overtidsdrama - cupskrell på Lassa!

  2. Deltavarianten har tatt over. Disse grafene viser hva som nå kan skje i Norge.

  3. Island stenger ned nok en gang

  4. Solskjær forlenger med Manchester United

  5. Spilte på lag med stjernene: Nå er han storscorer for lokal klubb

  6. Luftambulanseoppdrag på Skomakernibbå i Hjelmeland