Erstatt «dumme» bompenger med et nøyaktig system

DEBATT: Du verden så mye spetakkel det har blitt med den nye bomringordningen. Og det er ikke rart. Den er urettferdig, usosial, unødvendig, dum og forferdelig dyr.

Data fra en brikke i bilen som kun registrerer antall kjørte km, kan – sammen med tekniske opplysninger om bilen – være grunnlag for beregninger av hvor mye du skal betale i veiprising. Rabatter vil også være enkelt å beregne.
  • Lars Hodne
    Lars Hodne
    Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det finnes allerede teknologi som kan måle nøyaktig hvor mye hver eneste bil kjører på veiene våre – og sliter på dem. Sammenlignet med bompenger vil veiprising med tall fra et slikt system være et mye mer rettferdig grunnlag for å beregne hvor mye den enkelte av oss skal bidra til vedlikehold og bygging av veier.

En elendig ordning

Bompenger rammer tilfeldig. To nabofamilier med tre barn kan bo på hver sin side av bommen. Alle barn skal på trening, øvelser og aktiviteter. Familien på den «rette» siden av bommen betaler ingenting, den andre familien får en stor årlig utgift.

Før kjørte jeg, hvis det var nødvendig, 500 meter med bil til butikksenteret. Nå kjører jeg 10 ganger så langt (5 km) på tilsvarende handletur for å unngå bom. Jeg snakket med en som kjører 25 km til og fra jobb hver dag med en 13 år gammel stor og tung dieselbil uten å passere en eneste bom. Hun gjør ikke noe galt, men systemet er sprøtt. Eksemplene på rare utslag er mange.

Bompenger er en av mange, flate skatter der fattig og rik betaler like mye for å passere bomringen. Det er usosialt. De få merker ikke rushtidsavgift en plass. De kjører sine store ressurskrevende biler når og hvor de vil. Det er de mange som må unngå rushtiden, – av tiltagende økonomiske grunner. På den måten rydder de mange veiene for de få, – helt i pakt med tankegangen til de blå.

Det er vanskelig å foreslå en ordning som er så dårlig at den ikke er bedre enn dagens bomordning.

Hvis alle vil ha bil, er det rimelig at alle bidrar med å betale for veien. Betalingen må stå i forhold til den veislitasjen og forurensingsgraden bilen totalt står for.

Jeg foreslår 20 prosent rabatt for hvert barn under 18 år, – inntil tre barn.

Løsningen

Forslag: Forsikringsselskapet ditt vet alt om bilen din. SpareBank 1 Forsikring har et aktuelt produkt som alle forsikringsselskap bør ta etter. Systemet heter Spinn og er et tilbud til de som har forsikret sin bil i dette selskapet. Det fungerer slik at det monteres en brikke i bilen som kun registrerer antall kjørte km. Den registrerer ikke fart eller hvor du kjører. Forsikringsselskapene vet akkurat hvilken bil du har, vekt og forurensningsklasse. De kjenner din alder, og de vet hvor mange barn du har under 18 år. De vet nøyaktig hvor du bor osv.

På bakgrunn av opplysninger som allerede finnes, kan det settes opp en tabell som forteller nøyaktig hva du skal betale i veiprising. Forsikringsselskapene kan bare sende opplysningene til innkrevingskontoret.

Jeg foreslår 20 prosent rabatt for hvert barn under 18 år, – inntil tre barn. Og 20 prosent honnørrabatt til pensjonister. (Jeg er pensjonist, men jeg har to biler uten at jeg strengt tatt har behov for det. Derfor skal jeg ikke ha rabatt. Forsikringsselskapet vet det også.)

I Nord-Norge er det veldig store avstander og lite folk, men alle, i nord som i sør, vil ha gode veier også der. Derfor må de subsidieres med 30 prosent rabatt.

Jeg tror at folk vil være fornøyd med en slik rettferdighet sammenlignet med dagens feilslåtte og provoserende bomsystem.

Prisingen

Avgiften må også stå i forhold til bilens absolutte forurensingsklasse, uansett type bil. Hele bilens livssyklus må tas i betraktning – materiell inn i produksjonen, bruken, resirkulering for klargjøring av materiell til neste bil. Strøm er ingen energigiver, men en energibærer.

Skal bilen være fri for forurensing, må den gå på vind-, vann-, solenergi eller hydrogen. Derfor er det merkelig at myndighetene så sterkt subsidierer elbiler i stedet for hydrogenbiler. Hydrogen er en ubegrenset ressurs, men råvarer til batteriene kan det fort bli knapphet på.

Fagfolk med mye bedre innsikt enn meg behøver ikke trenge særlig lang tid på å lage en veiprisingstabell for bilbruk som er rettferdig, om ikke på millimeteren så i hvert fall på centimeteren. Alle nødvendige data foreligger i forsikringsselskapet. Skulle det være noe her som ikke er godt nok utredet, kan justeringer komme etter hvert. Jeg tror at folk vil være fornøyd med en slik rettferdighet sammenlignet med dagens feilslåtte og provoserende bomsystem. Bompenger vil alltid – og av gode grunner – bare være til irritasjon.

Gjenbruk av bommene

Om vi kutter ut bompenger, trenger vi ikke rive bommene. De kan brukes til både det en og det andre.

Til slutt: Bruk ikke penger på å rive ned bommene. Kast ikke nye penger etter gamle bortkastede penger. Bommene kan sikkert brukes til noe kjekt eller nyttig. Som for eksempel til trafikkinformasjon, klatrestativ for russen eller andre blomstrende klatreplanter, gjerne vintergrønne. Eller festlige pynteportaler på 17. mai og ved kongebesøk. Ved juletider kan det henges opp glitter, lys og stas.


Publisert: