Sølvberget er viktig for folk

I Aftenbladet 28. november leser vi til vår forskrekkelse at det rød-grønne flertallet i Stavanger legger opp til å kutte to millioner kroner i rammebevilgningen til Sølvberget for 2020

Publisert: Publisert:

«Sølvberget er en trygg møteplass og et fristed. Her er det frihet til å lese, lytte, utvikle nye ideer, tenke nye tanker og møte nye mennesker», skriver Anne Liv Tønnessen, Aud Jorunn Aano og Marit Egaas. Her fra da Stavanger bibliotek inviterte til boksalg i 2017. Foto: Carina Johansen

Debattinnlegg

 • Anne Liv Tønnessen
  Stavanger
 • Aud Jorunn Aano
  Stavanger
 • Marit Egaas
  Stavanger

Det er vanskelig for oss å forstå hvorfor Sølvberget rammes såpass hardt av politikernes nedskjæringer. Sølvberget er Rogalands mest benyttede kulturtilbud, et unikt lavterskeltilbud med tilbud av høy kvalitet, og derfor så viktig for folk. Det bør det også være for byens politikere. Vi vil gjerne presisere at Sølvberget i denne sammenhengen ikke bare omfatter bibliotek og kulturtilbud i sentrum, men også bydelsbibliotek på Madla, Rennesøy og Finnøy.

Barn, unge og barnefamilier bruker Sølvberget mye.

Beundring for møteplassen

Vi som skriver dette innlegget, er nå pensjonister, men vi har arbeidet på Sølvberget i en årrekke. Gjennom erfaring, og i møte med Sølvbergets brukere i alle aldre, har vi opplevd betydningen det har for folk å kunne benytte de utallige tilbudene som presenteres av dyktige ansatte. Vi opplevde også å ta imot utallige besøkende fra inn- og utland som kom for å søke inspirasjon, og for å forbedre egne tilbud. Alle uttrykte beundring for denne møteplassen Stavanger har, midt i sentrum.

Les også

Stavangers nye fleirtal kuttar millionar i kulturbudsjettet

Gratis!

Hvorfor er Sølvberget så viktig for folk? Sølvberget er en trygg møteplass og et fristed. Her er det frihet til å lese, lytte, utvikle nye ideer, tenke nye tanker og møte nye mennesker. Et slikt sted er unikt i vårt samfunn. Sølvberget er tilbud med stor grad av tilgjengelighet fra tidlig morgen til kveld hele uken gjennom. Og det er gratis!

Barn, unge og barnefamilier bruker Sølvberget mye. Det er få tilbud til disse ellers i sentrum. Undersøkelser viser at barns leseferdigheter blir dårligere. Derfor er det å oppmuntre barn og unge til lesing viktigere enn noensinne. Sølvbergets prosjekter rettet mot barn og unge samler tusenvis av deltakere, ikke minst knyttet til prosjekter som Sommerles og Årets bok.

Utdanning er noe man holder på med hele livet. Et godt folkebibliotek tilbyr kunnskap i bredden og dybden og stimulerer til nysgjerrighet, kunnskapsdeling og diskusjon. Sølvberget er et viktig vern mot «fake news», og bidrar til å sikre demokrati og ytringsfrihet. Hver morgen venter studenter, skoleelever, avislesere og mange flere på at dørene åpnes slik at de kan sikre seg all mulig informasjon, kunnskap, gode arbeidsplasser og møterom.

Viktig integreringsarena

Sølvberget er en viktig integreringsarena der nye i Norge fort føler seg hjemme, og de som er født her kan møte folk fra hele verden.

Vi har forståelse for at det er nødvendig med kutt og ansvarlig økonomistyring, men en reduksjon av Sølvbergets bevilgninger kan fort gi utslag på andre budsjettposter. En av Sølvbergets mest trofaste seniorbrukere har satt dette på spissen «Hadde det ikke vært for Sølvberget, hadde jeg vært på sykehjem for lenge siden».

Publisert:

Les også

 1. Frå vondt til verre for Sølvberget

 2. Mens andre storbyer får flere bydelsbibliotek, trues Madla med nedleggelse

 1. Debatt
 2. Barn
 3. Stavanger
 4. Bibliotek