• «I likhet med den kristne påskehøytiden varierer tidspunkt for ramadan og id al-fitr fra år til år. Det burde likevel være mulig for fylkeskommunene å ta hensyn til dette når datoer for eksamensavvikling planlegges», skriver Marianne Bøe og Marianne Hogsnes-Rødland. Scanpix

Eksamen bør ikke legges til en religiøs høytidsdag

DEBATT: I år må muslimske elever i Rogaland avlegge eksamen på årets største muslimske festdag.