• Lars Kristian Aalgaard

LAR – behandling i Norge – bare for noen?

Mange pasienter har stor angstproblematikk som vi på ulike måter forsøker å finne god behandling for. Å ha angstproblematikk ekskluderer ingen fra LAR-behandling.