Minges millionprogram er urealistisk

DEBATT: Harald Minge vil ha en sentrumsplan med rom for én million nye kvadratmeter. Det tilsvarer nær det som er bygd i Stavanger sentrum og Forus siden olja kom, og er selvsagt fullstendig urealistisk.

Publisert: Publisert:

«Ser vi på totaliteten, mener vi at Stavanger sentrum mer enn noen gang fyller sin rolle som regionhovedstad på Jæren», skriver Per Th. Grimnes og Nils Jacobsen. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

 • Per Th. Grimnes
  Nettverket Byutviklingens lange linjer, BULL, avd. Stavanger
 • Nils Jacobsen
  Nettverket Byutviklingens lange linjer, BULL, avd. Stavanger
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Direktør i Næringsforeningen Harald Minge går i Aftenbladet 5.12. sterkt mot vårt innlegg i samme avis den 28.11. med overskrift «Den nye sentrumsplanen gir mer enn nok muligheter».

Minge vil ha en sentrumsplan med rom for én million nye kvadratmeter. Det tilsvarer nær det som er bygd i Stavanger sentrum og Forus siden olja kom, og er selvsagt fullstendig urealistisk. Faktum er at planforslaget som sist var til høring, viser muligheter for å bygge 750.000 nye kvadratmeter. Planen ble møtt med flere innsigelser og motforestillinger. Administrasjonen har bearbeidet planforslaget i tråd med innkomne merknader.

Byggemulighetene er redusert til 650.000 kvadratmeter, en reduksjon på 13 prosent. Kraftig barbert, skriver Minge og karakteriserer prosessen som en katastrofe. Han er dyster og vil ikke engang godta registreringer som viser at det er bygget mer i sentrum de siste par tiår enn noen gang tidligere. «Fake news», ifølge følge Minge – han om det.

Hvorfor så dyster?

Konsulentfirmaet Econ avlivet allerede i fjor myten om at sentrum nærmest ligger på dødsleiet, ref. oppslag i Aftenbladet 24.08.16. Tvert om: Sentrum er det viktigste næringsområdet i kommunen, omsetter for vel 60 milliarder, huser 2835 selskaper, som sysselsetter 26.380 personer. Til sammenlikning jobber det i Stavangerdelen av Forus færre enn 20.000, så langt Econ. Det er vanskelig å forstå hvorfor Minge konsekvent snakker sentrum ned.

Epler og bananer

Sentrumsplanen utvider sentrumssonen med deler av Stavanger Øst og Paradis. Et godt grep. Samlet er dette arealet likevel ikke større enn 1/3 del av Forusområdet. Det blir da aldeles feil når Minge blindt sammenlikner antall arbeidsplasser og vareomsetning i de to områdene. Han unnlater også å gjøre oppmerksom på at varehandelen i Forus-Lura har et sterkt innslag av kapitalvarer, m.a. knyttet til bilsalg, mens sentrumshandelen preges av detaljhandel. Minge sammenlikner her uten blygsel epler og bananer. Dersom vi tilknyttet sentrum ringer inn et like stort område som Forus, (6,5 kvadratkilometer) blir både Kilden og Madlakrossen med og bildet blir et helt annet enn det Minge tegner. Dersom en i tillegg tar med andre relevante parametere, som viktige regionale funksjoner, kulturtilbud, restauranter, hotellsenger, kongress-faciliteter, festivaler, turistbesøk, m.m. nærmer vi oss en sammenlikning som kan være til nytte. Ser vi på totaliteten, mener vi at Stavanger sentrum mer enn noen gang fyller sin rolle som regionhovedstad på Jæren.

Fokus på kvalitet

Sentrumsplanen har så langt hatt et altfor ensidig fokus på arealer, høyder og volumer. Vi mener at vekst og videre utvikling i første rekke vil avhenge av at det satses på mangfold og kvalitet, ikke primært på å være størst på handel og ledende med hensyn til arbeidsplasser. Tilrettelegging for ny bebyggelse må være i samsvar med byens identitet og egenart, gjeldende retningslinjer for transport og tilgjengelighet, og de konjunkturer vi står overfor.

Bare en realistisk plan som byens borgere forstår og fester tillit til, er en god plan. Derfor er det et dårlig råd Minge gir politikerne, når han ber dem overse de motforestillinger som er framsatt i høringsrunden.

Publisert:

Les også

 1. Vi ønsker en åpen sentrumsplanprosess

 2. Ny sentrumsplan for byens fremtid?

 3. Næringslivet går til kamp om byen, men mot hvem?

 4. En sentrumsplan for både vern, vekst og utvikling

Mest lest akkurat nå

 1. Fire nye smittetilfeller i Stavanger

 2. Samferdselsdepartementet går for den røde streken på kartet

 3. – De kaller det tidenes funn i Norge

 4. – En helt fantastisk løsning i disse krisetider

 5. Er god for nesten 3 milli­arder: Sørlendingen har tredoblet formuen

 6. Pizzabakerens hemmelighet

 1. Byutvikling