Mindre biltrafikk gir mer handel

DEBATT: Et levende sentrum som gir mer handel – er det mulig?

– Vi tror på et byliv hvor vi ruster opp de bilfrie gatene og våre eksisterende grønne lunger, og gjør dem om til områder som folk ønsker å oppholde seg i og gå i, skriver Daria Maria Johnsen og Thomas Bendiksen i MDG.
  • Daria Maria Johnsen
    Gruppeleder, Stavanger MDG
  • Thomas Bendiksen
    Medlem av kommunalstyret for byutvikling, MDG
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Spør deg selv, i hvilken del av Kirkegata trives du best – gågaten eller den som er åpen for biler? Foretrekker du Fargegata eller den del av Øvre Holmegate som er åpen for gjennomkjøring?

Flere gater er egnet

For mange er bilen et viktig transportmiddel, og det vil det også være i fremtiden. Bilen gir frihet til folk som ellers ikke kommer seg ut. Ikke alt og alle, verken varer eller mennesker, kan forflytte seg på sykkel eller beina. Likevel er det slik at gode byrom tiltrekker folk, som igjen fører til økt handel. Vi i De Grønne mener det er mange gater i sentrum som er bedre egnet som bilfrie for å gi bedre plass til innbyggerne, besøkende og næringslivet.

Gode byrom tiltrekker folk.

Stian Robberstad tar opp viktige spørsmål knyttet til sentrumsutvikling i sitt innlegg i Aftenbladet 9. september. Kommunen må i større grad spille på lag med aktører som ønsker fornyelse for å skape mer trivsel, og da må vi politikere også strekke oss for å belønne gode initiativ. Samtidig sier Robberstad at for å tilby en unik sentrumsopplevelse, må flere gater og arealer utvikles for innbyggerne. Dette er De Grønne hjertens enig i.

Ved å etablere flere permanente gågater og attraktive oppholdsrom hvor mennesket og trivsel prioriteres, skapes grunnlaget for videreutvikling av sentrum, økt handel, opplevelser, lek og rekreasjon. Vi tror på et byliv hvor vi ruster opp de bilfrie gatene og våre eksisterende grønne lunger, og gjør dem om til områder som folk ønsker å oppholde seg i og gå i.

Flere «fargegater»

Allerede høsten 2016 fremmet De Grønne «den bilfrie trivselssonen» ved å etablere flere gågater i sentrum. Vi ønsker å åpne for muligheten for flere «fargegater» og andre lokale initiativ som kan skape liv, samtidig som næringslivet tjener på at folk oppholder seg lenger. Både Breigata og de trafikkerte delene av Øvre Holmegate og Kirkegata er opplagt å transformere til hyggelige byrom i motsetning til gateløp med uhensiktsmessig biltrafikk, slik det fremstår i dag. Den såkalte «skyggesiden» av Fargegata har i sommer vært stengt for biltrafikk for tredje år på rad, og de næringsdrivende i gaten melder om økt liv og omsetning.

Byparken, vår store grønne lunge i sentrum, har et stort potensial. Det er en fornøyelse å se hvordan ungdomshuset Metropolis med sitt prosjekt «Sommer i Parken», transformerer byrommet fra en gjennomfartsåre til et levende oppholdsrom. Med enkle midler, som noen bord, stoler, litt leker, en kanne kaffe og et vaffeljern og vips - så har man et attraktivt møtested for barn og voksne.

Attraktive oppholdsområder

Et levende og bærekraftig sentrum kjennetegnes av attraktive oppholdsområder med beplantning og fontener, benker å sette seg ned ved, skulpturer og lekeapparater for barna mens foreldrene er ute på shopping. Stavanger sentrum behøver en revitalisering som inviterer oss inn til rekreasjon og sosialisering, samtidig som vi støtter lokalt næringsliv. De Grønne ønsker å prioritere gågater der det er mest hensiktsmessig og etablere enda flere grønne trivselssoner, som er gratis og tilrettelagt for alle, uansett alder og funksjonsevne.

Byen vår skal være god å bo i og god å være i, inkludert sentrumsområdet. Med mindre biltrafikk, blir det mer trivsel. Og med mer trivsel, blir det mer handel.

Publisert: