Paradisisk Hillevågsvatn?

STAVANGER: I 1997 ble byens innbyggere invitert med i en stor idédugnad om framtiden for området langs vestsiden av Hillevågsvatnet. Hvor er prosjektrapporten? Skal den vektlegges nå? Eller skal Bane Nord og Base Property få frie hender?

Publisert: Publisert:

Hillevågsvatnets vestside i en tegning fra 1997 av sivilarkitekt Edna Tonning (utsnitt). Dette var én av tegningene blant de mange innspillene innbyggerne kom med i en idédugnad i 1997.

Debattinnlegg

 • Rolf Skjelstad
  Styremedlem, Stavanger Arkitektforening
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

I 1928 skreiv Trygve Wyller skarpe innlegg i Stavanger Aftenblad om Hillevågsvatnets framtid. Området skulle også da reguleres.

Han skriver at i arkitektkonkurransens tekst selvsagt burde stå:

«Da denne del av byen imidlertid fra naturens side har utmerkede betingelser for å bli et villa- og hageanlegg samt båthavn, vil man henlede de konkurrerendes opmerksomhet på om det kan påvises en løsning av jernbaneproblemet, hvorved disse verdier blir bevart.»

Og han fortsetter med å refse kommunen:

«Det er nu ingen undskyldning til stede for at tingene skal drive videre i samme passive ligegyldighet som før. De kommunale myndigheter plikter å se stillingen i øinene og spørre sig selv: Hva VIL vi egentlig. I hvilket spor ønsker vi å lede utviklingen, og hvorledes skal dette best oppnås.»

Sitt tredje innlegg innleder han med:

«Bassenget om Hillevågsvannet er fortrinnsvis skikket til villabebyggelse og hageanlegg. […] Hillevågsvannet har betingelser for å bli i stor målestokk hvad Bredevannet allerede lenge har vært i mindre; en oase i en travelt arbeidende by. Der kan om dette skape et bybilde av sjelden skjønnhet, til glede for samtlige byens borgere. Og det kan bli en kilde for lys, luft, sol og sunnhet for den ganske by.»

Kommunens rolle

Dette var i en tid hvor jernbanens oppgave først og fremst var å kjøre tog og sørge for gode vilkår for toget, og det offentlige og kommunen hadde ansvar for å lage regulerings og byplaner.

Nå, 90 år seinere, er det den gang diskuterte jernbanebehovet endret. Godsterminalen er flyttet, og byen kan bruke området vest for Hillevågsvatnet til noe annet.

Idédugnad og demokrati

Stavanger kommune vedtok i 1997 å spørre sine innbyggere hva området langs Hillevågsvatnet skulle brukes til. Kommunen nedsatte en administrativ prosjektgruppe med hovedmål å tilrettelegge for en brei offentlig debatt eller idédugnad rundt utviklingen av området.

Det sto i bydelsavisa for Storhaug at «gjennom idédugnaden skal kommunen komme fram til skisser for utnyttelse av området. Byens befolkning inviteres til å delta i debatten og resultatet av dette vil danne grunnlag for regulering».

Mange utvalg, foreninger, boligbyggelag og andre lag og grupper arbeidet i mange møter og på mange «verksted» med forslag. Selv laget jeg flere tegninger. Det skulle være folkelig medvirkning, «betydningen av demokrati forstått som nedenfra og opp tenkning.» Tenk det, nedenfra og opp, fra folk til de som skal regulere.

Kommunen brukte mye penger på dette, folk brukte mye tid og ressurser på dette fordi vi trodde det betydde noe. Det ble sikkert laget en rapport om dette. Hvor er den? Har den ligget til grunn for endelig forslag til sentrumsplan for området? Legges beboernes ønsker til grunn for nytt program og plan?

Har kommunen abdisert?

Men nå ser det ut som kommunen har abdisert og bare har som ambisjon å behandle utbyggernes planer for bydelen så fort som mulig. Er det sånn at kommunen nå overlater programmering og planleggingen av denne bydelen til Bane Nord og Base?

I planprogrammet datert 28.11.2018 skriver Bane Nord at de «ønsker å invitere til medvirkning fra innbyggere, lokalsamfunn og andre berørte parter så tidlig i prosessen som mulig.». Har Bane Nord og Baseutbyggerne fått rapporten fra folk i bydelene rundt slik at den kan «danne grunnlag for regulering» slik kommunen forespeilet oss? Er noe av dette lagt til grunn for planprogrammet, i så fall hva?

Jeg tror folk ennå mener at vi må «skape et bybilde av sjelden skjønnhet, til glede for samtlige byen borgere. Og det kan bli en kilde for lys, luft, sol og sunnhet for den ganske by.

Publisert:

Les også

 1. Ydstebø og Røkke går sammen om gigantutbygging i Paradis til 10 milliarder

 2. Hernes lover rask avklaring av Paradis-plan

 3. Jordal, Ihle (H): «Vi tror Paradis blir det moderne og urbane tilskuddet sentrum har behov for.»

 4. Følelsen av Høyre i Paradis

 5. Hvilke følelser gir dette oss i Paradis?

Mest lest akkurat nå

 1. Auglendstunnelen åpner lørdag

 2. Myndighetene fraråder unødvendig reise til utlandet. Men hva med unødvendig reise i Norge?

 3. Bilfører stoppet i Ryfast – for å sove

 4. Trapper opp leteaksjonen ved Månafossen

 5. Alle grønne land blir gule - ber alle la være å reise utenlands

 6. Lokalfotballen starter egen turnering: 16 lag påmeldt til nå