• – Medan nynorskelevane meistrar både nynorsk og bokmål, er det høgst varierande kor gode bokmålselevar vert i nynorsk. Dette kan me ordna ved å betra læreplanen, skriv Fredrik Hope. Illustrasjonsbilde: Scanpix

Gje oss ein læreplan i norsk som held mål

DEBATT: Læreplanane i skulen vert skrivne på ny denne hausten. No kan me få ein læreplan i norsk som sikrar at norske elevar lærer nynorsk skikkeleg. For det gjer slett ikkje alle i dag.