• «Det er en bred konsensus blant forskere om at LSD er lite skadelig sammenlignet både med andre rusmidler og en rekke lovlige aktiviteter. LSD er i likhet med andre psykedelika ikke avhengighetsdannende, overdoser er så godt som ukjent, og skader forbundet med LSD-bruk forekommer ekstremt sjelden», skriver Jørn Kløvfjell Mjelva i organisasjonen EmmaSofia. NTB scanpix

Vi trenger ikke tidligere tiders skremselspropaganda om LSD

KRONIKK: En unyansert omtale av farene med LSD kan utsette ungdom for en større risiko enn selve rusmiddelet.