• «En utredning må nødvendigvis balansere mellom enkeltmenneskets rett til å bestemme over eget liv, og hensynet til å beskytte enkeltmennesker mot utilbørlig press fra omgivelsene», skriver Anne Nijdam Svindland og Katarina Bjørsvik. Shutterstock

Ja til utredning av legeassistert selvmord

DEBATT: Dersom aktiv dødshjelp skulle bli legalisert i Norge, ville det vært i strengt regulerte former.