Å bygge eller ikke bygge? Det er ikke spørsmålet

DEBATT: At noen har mye å tjene på at utbyggingsarealene i sentrum kan utnyttes maksimalt, er et tørt, ikke rystende faktum. Nettopp derfor skal vi være på vakt når næringsinteressene involverer seg i byutviklingen.

«Spørsmålet om utbygging av Stavanger sentrum handler om hvor massive volumene skal bli, ikke om byen skal utvikles eller ei», skriver Kristin Hoffmann.

Debattinnlegg

 • Kristin Hoffmann
  Journalist og forfatter, Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

I svaret på min kronikk om at økonomiske egeninteresser er en del av kampen om sentrum (20. februar), tillegger nok Harald Minge meg det grunnsynet han må kjenne seg mest trygg og komfortabel med at jeg skal ha. Dessverre faller han for eget grep, og er den som tydeligst av alle i debatten om byutviklingen dyrker fram stereotypier og motsetninger.

Underlig

Mens mitt hovedpoeng er at det i sin alminnelighet er klokt å stille spørsmål ved de ulike interessenes agenda og egennytte – og påpeke den kjensgjerningen at noen har mye å tjene på maksimal tomteutnyttelse – synes Minges hovedanliggende å plassere meg i «den korte køen som vil konstruere et kunstig motsetningsforhold mellom verneinteresser og næringslivet vårt.» Det er underlig, all den tid jeg ikke nevner vern eller bevaring av noe som helst, men først og fremst stiller meg spørrende til det fiendebildet som Næringsforeningen helt på egenhånd har skapt.

At Harald Minge også kaster på meg en dose forakt for «næringslivet vårt», og «dem som skaper arbeidsplassene våre», får så være. Suspekt kaller jeg verken tomtespekulanter eller eiendomsbaroner. Det tar derimot Harald Minge, i sitt motinnlegg, seg av.

I videre forstand

Spørsmålet om utbygging av Stavanger sentrum handler om hvor massive volumene skal bli, ikke om byen skal utvikles eller ei. Det som næringslivet og andre særinteresser er mest tjent med, er ikke nødvendigvis det beste for fellesskapet. I en kronikk om hvor svake kår og tradisjoner samfunnsøkonomien har i Stavanger, og hvor sterkt kremmer-økonomien står, skriver professor ved Handelshøyskolen ved UiS og NHH, Klaus Mohn, blant annet: «For utforming av politikk (…) er det viktig med eit vidt og ope perspektiv i vurderingsgrunnlaget – som omfattar økonomiske verknadar av investeringar og næringsverksemd for samfunnet i vidare forstand, på godt og vondt.» «Difor skal ein vere på vakt når næringsinteresser involverer seg i byutviklinga. »

Jeg lar svaret mitt til Næringsforeningen bli med det.

Les også

 1. Kristin Hoffmann: Økonomiske egeninteresser er en del av kampen om sentrum

 2. Harald Minge: Om «tomtespekulanter» og «eiendomsbaroner»

 3. Klaus Mohn: At samfunnsøkonomane kallast festbremsar, betyr ikkje at dei alltid tek feil

 4. Nils Jacobsen: Vil vi ha en Forusby i Stavanger sentrum?

 5. Prosjektleder: Vi ønsker en åpen sentrumsplanprosess

Publisert:
 1. Byutvikling
 2. Harald Minge
 3. Klaus Mohn
 4. Kristin Hoffmann
 5. Næringsliv

Mest lest akkurat nå

 1. Kun to elever igjen i klasserommet - resten er hjemme med korona

 2. Bensinprisen over 20 kroner i Stavanger

 3. Fascinerande dokumentar om verdas vakraste gut

 4. Koronapasient i 50-årene døde på SUS

 5. Vil ha bom mot russ og sextrafikk på landets lengste sandstrand

 6. Tor-Erlend (35) selger våt ved rett fra kløyvemaskinen: - Folk sikrer seg ved til neste vinter