Ønsker en landbrukspolitikk som sikrer mangfoldet

DEBATT: Juleønsket mitt i år er at Venstre går inn i forhandlingene med regjeringspartiene med et tydelig krav til landbrukspolitikken.

«Mitt ønske for jula og det nye året er en regjeringsplattform som sikrer oss denne politikken, og som gir norske bønder forutsigbarhet og arbeidsro de neste fire årene», Lars Petter Bartnes.
  • Lars Petter Bartnes
    Leder, Norges Bondelag
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Denne adventstida har vi ikke bare talt ned til jul, men også venta på ei avklaring fra Venstre om de ville gå i regjeringsforhandlinger med Høyre og Frp. I midten av desember ble det klart at Venstre ønsker å bli en del av regjeringa, og de tre partiene har varsla at de starter forhandlinger i januar.

Hele folket til gode

Jeg har et ønske for jula og det nye året. Et ønske som strekker seg lenger enn høgtida og året vi snart går inn i, men som får stor betydning for framtida. Et juleønske jeg kan dele med andre, og som kommer hele landet og hele folket til gode. Jeg ønsker meg at Venstre går inn i forhandlingene med regjeringspartiene med et tydelig krav til landbrukspolitikken. Jeg ønsker meg en landbrukspolitikk som sikrer det mangfoldige landbruket med de små, mellomstore og store gårdsbruka i hele landet. En landbrukspolitikk som gjør det mulig å satse for framtida, uansett hvor gården ligger og hvor stor den er. En landbrukspolitikk som sørger for at jorda og beitene blir brukt til å produsere rein og trygg kvalitetsmat.

Det krever at eiendomsregelverket som sikrer bonden eierskap til matjorda, at importvernet som sikrer et marked for de norskproduserte varene, og at markedsordningene som gir forutsigbarhet om at bonden får leverte råvarene sine til matindustrien, styrkes. Det er denne landbrukspolitikken Venstre og resten av stortingsflertallet vedtok i vår, og det er denne politikken jeg ønsker at Venstre skal kjempe for å få gjennomslag for i regjeringsforhandlingene.

Like før jul la Statistisk Sentralbyrå fram en statistikk som viser at to av fem gårdsbruk er lagt ned, og fem prosent av matjorda har gått ut av drift fra 1999 og fram til i dag. De områdene der jordbruksarealet går ut av drift, er i de områdene av landet der naturen ikke gir grunnlag for regjeringas ideal for norsk landbruk, nemlig stordrift. Den negative trenden kan snus med en aktiv landbrukspolitikk som stimulerer til jordbruk og matproduksjon over hele landet, og som gir et løft for de små og mellomstore brukene.

Klimavennlig retning

Mitt ønske for jula og det nye året er en regjeringsplattform som sikrer oss denne politikken, og som gir norske bønder forutsigbarhet og arbeidsro de neste fire årene. Slik at vi kan konsentrere oss om å produsere verdens tryggeste og reineste mat til norske forbrukere, til å utvikle drifta i ei enda mer klimavennlig retning, til å bidra til verdiskaping, sysselsetting og bosetting i alle deler av landet, i 2018 og i mange, mange år framover. En landbrukspolitikk som ikke bare er en presang til de få, men til alle som bor i Norge, er mitt ønske. Og jeg tror det er et ønske mange deler.

Publisert: