• «Sandberg-saken er bare et eksempel på en samfunnsutvikling som innebærer at alle, uten unntak, må vurdere risiko i sitt daglige handlingsmønster», skriver Stig Stellberg. NTB Scanpix

Sandberg-saken og kulturell kontroll

DEBATT: Den delen av Sandberg-saken som dreier seg om misbruk av mobiltelefon med potensial for lekkasje av sensitiv informasjon er et glimrende eksempel på hva som er kostnaden ved manglende kulturell kontroll i en organisasjon.