• – I år er statens olje- og gassinntekter anslått til om lag 225 milliarder kroner, skriver Terje Søviknes. Fredrik Refvem

Norsk olje- og gass er lønnsomt, Solhjell!

Bård Vegar Solhjell trekker i sin kommentar 18. august frem noen enkeltprosjekter han mener har svak lønnsomhet. Det kan være fristende å anta at disse er valgt fordi de presumtivt har lavere lønnsomhet enn resten.