Norsk olje- og gass er lønnsomt, Solhjell!

Bård Vegar Solhjell trekker i sin kommentar 18. august frem noen enkeltprosjekter han mener har svak lønnsomhet. Det kan være fristende å anta at disse er valgt fordi de presumtivt har lavere lønnsomhet enn resten.

– I år er statens olje- og gassinntekter anslått til om lag 225 milliarder kroner, skriver Terje Søviknes.
  • Terje Søviknes
    Olje- og energiminister, Frp
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Generalsekretær i WWF Bård Vegar Solhjell kommer med en del betraktninger om lønnsomheten i petroleumsvirksomheten. Han har rett i at norsk olje og gass har trygget velferden. Slik vil det også være i mange tiår framover.

Viktigste næring

Petroleumsvirksomheten er Norges suverent viktigste og største næring, enten vi måler i antall arbeidsplasser eller inntekter. I år er statens olje- og gassinntekter anslått til om lag 225 milliarder kroner. Utsiktene tilsier høye inntekter i tiår framover. Eksisterende felt på norsk sokkel fortsetter å levere store inntekter, ofte lenge etter tidspunktet man opprinnelig så for seg nedstenging. Ett eksempel er Ekofisk.

Det vil være betydelig behov for olje også i fremtiden, også innen rammene av Parisavtalen.

Også nye prosjekter på sokkelen har høy forventet lønnsomhet, selv ved høyere kostnader og lavere priser enn de vi forventer i dag. Utfordringen for staten i dag er å få selskapene til å hente ut alle våre lønnsomme ressurser og dermed bidra til fortsatt høye inntekter og arbeidsplasser. Altså det helt motsatte av hva Solhjell prøver å argumentere for.

Solhjell trekker i sin kommentar frem noen enkeltprosjekter han mener har svak lønnsomhet. Det kan være fristende å anta at disse er valgt fordi de presumtivt har lavere lønnsomhet enn resten. Selv prosjekter som Solhjell trekker fram, har beviselig gode muligheter for å bli lønnsomme, til tross for utfordringer i byggefasen. Erfaring tilsier at det ofte vil bli funnet betydelige nye ressurser i tilknytning til prosjekter som etablerer ny infrastruktur. Lønnsomheten øker da både for disse og tilknyttede ressurser.

Behov for store investeringer

Det vil være betydelig behov for olje også i fremtiden, også innen rammene av Parisavtalen. Ifølge det internasjonale energibyrået (IEA) vil oljeetterspørselen i et tograders-scenario synke med om lag 25 prosent frem til 2040. Det er da likevel behov for store nye investeringer i ny oljeproduksjon, fordi produksjonen fra eksisterende felt synker betydelig mer enn etterspørselen.

Investeringer av alle typer skjer under usikkerhet – også innen olje og gass. Vårt system er basert på at selskapene – som har skoen på og som skal investere midler i et prosjekt – er best i stand til å vurdere den økonomiske totalrisikoen ved et investeringsprosjekt.

Det er ingen grunn til at politikere, eller miljøbevegelsen for den del, er bedre enn selskapene til å vurdere risikoen knyttet til geologi, teknologi, kostnader eller framtidige olje- og gasspriser, herunder klimarisiko. Selvsagt kan enkeltprosjekter bli mindre lønnsomme enn det man så for seg på investeringstidspunktet, men det er vanskelig å se hvorfor oljeselskapene og kapitalmarkedet over tid systematisk skulle bidra til å finansiere ulønnsomme prosjekter.

Les også

Bård Vegar Solhjell: Oljeparadokset − frå økonomisk velstand til risiko for landet

Les også

Bård Vegar Solhjell: «Vi kan ikkje leve på ønskebrønnar»

Les også

Hilde Øvrebekk Lewis: «Dilemmaet Norge: − Vi tjener gode penger på olje og gass, men samtidig skal vi være med på å kutte klimautslipp»

Les også

Klaus Mohn: «Klimaspel om oljeverdiar»


Publisert: