Det er farlig når ytringsfriheten knebles

DEBATT: La oss få være improviserende og inspirerte lærere, ikke underlagt hemmende kontroll.

Publisert: Publisert:

«Det er skolens ansvar å skape trygghet», skriver Marianne Logan. Foto: Illustrasjonsbilde: Shutterstock

Debattinnlegg

  • Marianne Logan
    Lektor, Stavanger
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Filosof og biskop Aurelius Augustin, som levde på 400- tallet (354-430), skrev: «Fasthet i det sentrale, frihet i det perifere, kjærlighet i alt.» I vår tid er dette blitt et yndet sitat, og da særlig når vi tenker og snakker om ledelse, hva er god ledelse?

Mange typer ledelse

Et nytt skoleår er i gang, og spørsmålet om hva som betinger god ledelse er atter aktuelt. I skolen har vi mange typer ledelse, vi har skoleledelse, personalledelse og klasseledelse, for å nevne noen. Nytt skoleår gir en gylden anledning til å prøve ut Augustin sin tese på disse.

Skolens oppdrag er som kjent gitt i Læreplanverket, i læreplan for de enkelte fag, samt i Opplæringsloven. Til sammen utgjør disse rammene for læringsarbeidet. I tillegg har kommunene og den enkelte skole utarbeidet sine egne vedtekter, standarder for drift og oppførsel, hvordan vi helst ser at vi oppfører oss mot hverandre i skolehverdagen. Dette er rammeverket, «det sentrale».

Ja til økt raushet og meningsforskjeller.

Glemme den enkelte

Når en ser på den samlede massen av dokumenter, lover og forskrifter som utgjør «det sentrale», så er det fort gjort å glemme den enkelte ansattes betydning. Lærerens samlede faglige og menneskelige kompetanse er på mange måter avgjørende på utøvelsen av læringsoppdraget. Hva den enkelte ansatte bringer med seg inn i skolen får betydning. Grad av faglig kunnskap definerer langt på vei hva elevene sitter igjen med av læring. Men også personlige særtrekk som iboende interesse for fag og emner, inspirasjon, dedikasjon, engasjement, variasjon i formidling, evne og grad av improvisasjon, i sum, den faglige og individuelle tilnærmingen til stoffet og undervisningen må sies å være av stor betydning. For, god undervisning og klasseledelse er en «samtale» mellom skolens «bestilling» og lærerens personlige kvalifikasjoner og særtrekk. Den enkeltes faglige kompetanse, men også mulighet til kreativ frihet, utgjør det sentrale.

God ledelse er hele tiden en kjærlighetserklæring til denne friheten. Hvordan kan vi møte hverandre med «kjærlighet i alt»? Kanskje kan vi begynne med å etterspør en større grad av raushet. Verdighet. Det å bli sett for den man er, det man står for, som noe av det viktigste.

Frihet, ikke kontroll

Kanskje det betyr å legge til rette for, å hjelpe hverandre, bidra til at noen lykkes, at de får brukt ressursene sine i fellesskapet, men også til glede for seg selv. Frihet, ikke kontroll. La oss få være improviserende og inspirerte lærere, ikke underlagt hemmende kontroll.

Det er farlig når ansattes ytringsfrihet knebles. Eksemplene på hevn-represalier etter varslinger er mange. La oss få slippe kompromitterende prosesser hvor den anklagede felles på bagateller, «det perifere». La oss få slippe alle hersketeknikkene, det smålige.

Les også

Frittalende lektor i Oslo får advarsel av rektor

Les også

– Mange opplever det belastende å delta i offentlig debatt

Les også

Simon Malkenes: - Jeg husket ikke hva jeg skulle si og måtte forklare elevene at jeg var helt utladet

Det er kort vei fra opplevelsen av å lykkes til å føle mislykkethet. Ja til økt raushet og meningsforskjeller. Ja, til forståelse for at vi er en blandet flokk, som Per Fugelli ville ha sagt.

Stå opp for de ansatte

Det er skolens ansvar å skape trygghet. Trygghet betyr å kunne vokse med en tro på seg selv. Det er jo dette som er «det sentrale». Skolen kan spør: «Hva trenger du av meg for at du (vi) skal lykkes»? Og: «Hva kan jeg (vi) gjøre for at du skal ha det best mulig?» Vi trenger en skole som våger å stå opp for sine ansatte, for våre behov. En slik skole vil skape rom for vekst. Ved å bry seg om den enkelte andres utfordringer, suksesser og motgang, så vil skolen vokse som lærende organisasjon. Det vil bli lagt vekt på det sentrale. Kanskje kan vi da få til, med Augustin sine ord, kjærlighet i alt.

Publisert:

Les også

  1. Ikke kødd med ytringsfriheten!

  2. Krenkeparagrafen er problematisk, trugar rettstryggleik og arbeidsmiljø

  1. Debatt
  2. Undervisning
  3. Ulsrud-saken
  4. Skole og utdanning
  5. Mobbing