#HeiErna! Vi vil ha bedre tid til å hjelpe barna i barnevernet!

DEBATT: Hei, Erna! Du har kanskje sett kampanjen vår delt i sosiale medier sist helg. Kampanjen heter – som du kanskje ser – #heierna, og den deles i form av videoinnslag.

Ine Haver i barnevernet i Stavanger tok initiativ til nettkampanjen som ble lansert lørdag 26.2.19.
 • Marit Klemp Stephansen
  Fagkonsulent i barneverntjenesten i Sandnes
 • Eilen Lura Sjursen
  Hovedtillitsvalgt i FO Sandnes, saksbehandler i barneverntjenesten i Sandnes
 • Ine Haver
  Kontaktperson og fagkonsulent i barneverntjenesten i Stavanger
 • Bente Hjelm
  Kontaktperson i barneverntjenesten i Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I disse videoene ser du stolte barnevernsarbeidere som tar deg på ordet når du i nyttårstalen din sier at vi må skape flere suksesshistorier. Vi fremhever samlet det vi mener er det som skal til: Vi trenger flere ansatte i våre barneverntjenester!

Målet er enkelt. Vi vil at du, Erna, sammen med din regjering skal lytte til vår stemme. For å nå deg har vi bedt familie, venner og nettverk om å dele videoene våre i sosiale medier. Kampanjen har på kort tid hatt hundretusener av visninger og er omtalt i flere medier, blant annet i Aftenbladet mandag. Vi er stolte over engasjementet Norge viser for å hjelpe oss å få flere kollegaer!

Hei, Erna! vi hørte hva du sa i nyttårstalen om at vi måtte skape flere suksesshistorier. Vi er enig, og du peker her på motivasjonen som ligger bak at vi går på jobb hver dag og gjør det vi gjør. Vi har fått ansvaret for å oppdage og hjelpe de mest sårbare og utsatte barna i vårt samfunn. Det er et stort ansvar. Vi setter pris på at du omtaler dette viktige temaet i nyttårstalen din. Det vi ønsker oss er at du som vår leder og din regjering også viser tillit til oss. Tillit til at vi kan gjøre jobben vår, tillit til at vi prøver å gjøre alt vi kan for å hjelpe barn og familier og tillit til det vi sier. Når vi sier at vi trenger flere ansatte i barnevernet så ber vi deg om å ta det på alvor. Vi gjør det for barna, som fortjener å møte et barnevern som ser dem, lytter til dem og som ikke minst har tid til å hjelpe dem.

Ropstad, vi lurer på hvorfor regjeringen plutselig dette året ikke øremerker midler til stillinger i barnevernet.

Hei, Ropstad! Du er vår nye barne- og familieminister. Du har tatt på deg et stort ansvar ved å gå inn i regjering med løfter om å arbeide for å styrke barn og familiers forhold i Norge. Mange familier er redde for barnevernet, og vi har sammen en jobb å gjøre for å skape tillit i befolkningen. Omdømmet til norsk barnevern internasjonalt er heller ikke så positivt. Vi håper at du, som vår minister, også vil bidra til å løfte frem suksesshistorier, slik Erna gjør, for å bidra til å nyansere bildet.

Det vi aller mest ønsker oss fra deg er at du skal løfte vårt behov for flere ansatte inn i både regjeringen og i Stortinget. Du svarer i artikkelen i Fontene den 26. januar at det siden 2013 har vært en økning på 24 prosent i stillinger i barnevernet. Videre sier du at regjeringen nå prioriterer andre tiltak enn dette, blant annet løft innen kompetansen til oss som jobber i barnevernet, digitalisering og fosterhjem. Du ber oss adressere kommunene og sier at du forventer at behovet for flere stillinger løses der.

Ropstad, vi lurer på hvorfor regjeringen plutselig dette året ikke øremerker midler til stillinger i barnevernet. Uavhengig av hva som er gjort for å gi flere stillinger tidligere, så opplever vi i våre tjenester at vi trenger flere ansatte. Hvis kommunene skal bevilge flere stillinger ut fra sine budsjetter, trenger vi at dere i regjeringen tydelig signaliserer at dette må prioriteres.

Vi lurer også på hvem som skal ta seg av sakene våre mens vi er på kurs for å lære å bli mer digitale, eller for å få økt kompetanse. Vi ønsker også flere ansatte slik at fosterhjemmene dere vil satse på, får den oppfølgingen de trenger. Fosterforeldre i Norge gjør en utrolig innsats hver dag og har omfattende omsorgsoppgaver. De trenger veiledning og støtte for å klare å stå i dette. Vi har lyst til å gi både fosterbarn og fosterforeldre den støtten de trenger. For å få til det trenger vi mer tid!

Helsetilsynets gjennomgang av 106 barnevernssaker […] viser at barnevernet har god kompetanse, men at denne ikke alltid brukes.

Hei, barneombudet! Vi vil gjerne takke for støtten! I Aftenposten den 17. januar 2019 sier du at du er bekymret for om barnevernet har nok ressurser til å håndtere mengden av saker vi har til behandling. Vi som jobber i barnevernet kan ha ansvar for opp mot 40 saker hver. I Aftenbladets papirurgave mandag står det at vi har 9 til 15 saker i snitt. Dette stemmer ikke, det tallet er Fellesorganisasjonens (FO) anbefalte norm for bemanning i barnevernet. Hvis vi som jobber i barnevernet kan få ansvar for færre saker enn hva vi har nå, vil resultatet bli bedre tid til hvert enkelt barn og hver enkelt familie.

Kjære barneombud, vi er enig i at vi i tillegg til mer kompetanse må ha den tiden som trengs for å håndtere de krevende sakene våre på en god nok måte. Din kommentar i Aftenposten er relatert til Helsetilsynets gjennomgang av 106 barnevernssaker, der det fremkommer stor variasjon i barnevernets praksis i Norge. Den viser at barnevernet har god kompetanse, men at denne ikke alltid brukes. Endringer de siste årene i barnevernloven og vår praksis har ført til at vi nå i enda større grad enn før snakker med barn, dokumenterer det de sier og begrunner hvordan vi legger vekt på barnas egen mening. Vi er enige med både Erna, Ropstad og deg som barneombud i at kompetanseheving er viktig. Igjen handler det om barna: Vi vil bli bedre for å kunne hjelpe barn bedre! Men, da trenger vi mer tid med hvert enkelt barn!

Vi vil at dere skal ta ansvar for å styrke barnevernet med flere faste stillinger!

Hei, regjeringen! Vi våknet en morgen sist uke til at vi hadde fått flere nye statsråder. Tenk for en lykke det hadde vært om vi en morgen kom på jobb og møtte tilsvarende økning av ansatte i barneverntjenestene våre!

Dere lanserte i 2017 det dere omtalte som en historisk satsning på kompetanse i barnevernet. Vi syntes det er flott at dere satser på kompetansen vår. Vi skal gjøre vår del av denne strategien ved å ta videreutdanninger og gå på kurs. Vi lurer samtidig på hvem som skal drifte sakene våre mens vi er på kompetansehevingstiltak? Hvem skal snakke med barna vi har jobbet for å skape trygghet og gode relasjoner til – noe som ofte er en forutsetning for å skape suksesshistoriene som Erna vil ha flere av – mens vi er vekke? Økt fokus på samarbeid med familier, involvering av nettverk og løsninger tilpasset hvert enkelt barn og dets familie krever mer av oss. Tøffe situasjoner i arbeidsdagene våre og følelsen av å ikke ha nok tid og ikke strekke til påvirker oss også. Vi trenger veiledning og ivaretakelse for å klare å stå i denne jobben over tid. Mindre og midlertidige stillinger er derfor ikke nok. Vi vil at dere skal ta ansvar for å styrke barnevernet med flere faste stillinger!

#heierna, vi tror du hører oss. Tar du oss og barna vi hjelper på alvor?

Hei, barn og familier i Norge! Dere fortjener verdens beste barnevern, som ikke griper inn hvis det ikke er nødvendig men som klarer å oppdage og hjelpe dem som trenger det. I jobbene våre må vi få kompetanseheving for å hele tiden klare å gi de som trenger det riktig hjelp til riktig tid. Vi trenger tid til å se hvert enkelt barn, snakke med dem så mye som de selv tenker at de trenger, tid til å samarbeide med foreldre, familie og nettverket. Mer tid til å hjelpe barn og familier bedre betyr at barnevernet trenger flere stillinger.

#heierna, vi tror du hører oss. Tar du oss og barna vi hjelper på alvor?

Les også

Landsdekkende nettkampanje skal sikre flere ansatte i barnevernet

Les også

Bocuse d’Or-kokken håper talen til Erna får flere til å bli fosterforeldre

Les også

Ny rapport avslører alvorlig svikt i barnevernet


 • Les også:
Ine Haver ble funnet på gata i Sør-Korea. Hun har ingen informasjon om sin biologiske mor. Som en bitteliten, underernært baby kom hun til Tananger i 1972. I dag arbeider hun i barnevernstjenesten i Stavanger.

– Én gang skal jeg til Korea, men jeg tror faktisk aldri jeg kommer til å lete etter min biologiske mor, sier Ine Haver.

Publisert: