• «For barnet er mor og far like viktig», skriver Hilde Sunde. Shutterstock/illustrasjonsbilde

Er det likestilling mellom kjønnene?

DEBATT: Da jeg startet opp et nytt veiledningstilbud for foreldre på nett i 2018, hadde jeg samtaler med flere unge foreldre. Flere kvinner og også noen menn synes det er en utfordring å finne rollen sin når det gjelder likestilling i det å være foreldre.