Er det likestilling mellom kjønnene?

DEBATT: Da jeg startet opp et nytt veiledningstilbud for foreldre på nett i 2018, hadde jeg samtaler med flere unge foreldre. Flere kvinner og også noen menn synes det er en utfordring å finne rollen sin når det gjelder likestilling i det å være foreldre.

Publisert: Publisert:

«For barnet er mor og far like viktig», skriver Hilde Sunde. Foto: Shutterstock/illustrasjonsbilde

Debattinnlegg

  • Hilde Sunde
    Barnehagelærer/allmennlærer, foreldrehjelp.no

Uttalelser jeg ofte hører er : «Jeg må gjøre alt, og ta alt ansvaret. Han er så klønete og spør om alt», «hun skal styre og stelle med alt på hennes måte. Hun stoler ikke på at jeg gjør ting bra nok», «han trekker seg bort med en gang det er en utfordring. Han sier at han er så sliten», «jeg føler at jeg har ansvaret for alt når det gjelder barnet vårt. Han melder seg ut».

Det finnes mange veier å oppdra et barn på. Du har lov til å prøve og feile.

Samme fellen

Som far og mor går disse unge foreldrene i de samme fellene som min generasjon har gått i. Mødrene tenker at mor er mest viktig for barnet, og påtar seg hovedansvaret for nærhet og oppdragelse. Lykkes man, kan man si til familien: «Se hva jeg får til».

Alle disse mødrene vil nok si at far er kjempeviktig han også, men ikke så viktig som meg. Fedrene følger den samme tankegangen, og kommer fort inn i rollen som nest-viktig. I denne rollen er det lett til å tro at den viktigste forelderen har rett i den måten hun oppdrar barnet på. Far vil da spørre mor om råd og hjelp. Mor føler seg også usikker, men må virke sikker på hva hun gjør. Hun blir bare irritert på far som spør så mye.

Mor leser alt

I de samtalene jeg har hatt, forteller mor at hun leser alt hun kommer over av stoff om barn og barneoppdragelse, og hun snakker med venner om barneoppdragelse. Far sier at han aldri leser noe, og hvis han snakker med venner om barnet, er det for å dele en god historie.

For barnet er mor og far like viktig. Barnet knytter seg til den eller de personene som støtter dem, og viser dem omsorg. Som tar imot når de trenger trøst, og som lager verden trygg og god. Tenk så flott for barnet og ha både mor og far.

Så mødre, gjelder dette deg, slipp far til og la ham få finne sin egen vei for å bli trygg i sin foreldrerolle. For barnet trenger han ikke gjøre det samme som deg. For samfunnet utad, ikke tenk på dem. Du er en god mor.

Far, finn din egen trygghet

Så fedre, gjelder dette deg, finn din egen trygghet. Prøv deg frem. Ta hovedansvaret du også. Det finnes mange veier å oppdra et barn på. Du har lov til å prøve og feile. Spør gjerne om råd, men søk informasjon. Da blir du en bedre støtte for mor også. Få barneoppdragelse inn som diskusjon i kameratflokken.
Foreldre, ta diskusjoner om oppdragelse. Søk ny informasjon.

Det viktigste er å snakke med hverandre. Ikke tenk at det bare er en av dere som har funnet den rette veien. Ha respekt for hverandres meninger. Husk at dere er begge like viktige for barnet. Ta felles ansvar, og finn veien sammen.

Publisert: