• «Det offentlige må legge forholdene til rette, men det er de enkelte borgere (først og fremst skapende gründere) som skaper rikdom», skriver Ivar Sætre. Shutterstock

Økende gap mellom rike og fattige land

DEBATT: Det hevdes at forskjellen mellom fattige og rike land stadig øker. I mange land skjer dette på tross av en betydelig utviklingshjelp utenfra. Kanskje er det slik at mye av dette skjer på grunn av den såkalte utviklingshjelpen?