• «Sanner mangler ikke entusiasme for sitt store prosjekt. Problemet er at den blokkerer for å forstå de realitetene som omgir ham. Folk flest, kommunene sjøl og nå også stortingsflertallet, deler ikke statsrådens entusiasme», skriver Heidi Greni. NTB Scanpix

Ja, Sanner, omkampens tid er forbi!

DEBATT: Nytt flertall stopper videreføring av kommunereformen.