• – Evidensgrunnlaget i pilotstudiet er for svakt for å komme med generelle anbefalinger. Men det er allikevel relevant informasjon å gi til samtykkekompetente personer med psykoser som skal velge hvilke kombinasjoner av behandling de ønsker, skriver Ivar Elvik. Shutterstock

Pilotstudie i medisinfri psykoseforskning finnes

Debatt: Det finnes studier som undersøker effekt av samtaleterapi for psykoser uten bruk av medisiner.