Pilotstudie i medisinfri psykoseforskning finnes

Debatt: Det finnes studier som undersøker effekt av samtaleterapi for psykoser uten bruk av medisiner.

– Evidensgrunnlaget i pilotstudiet er for svakt for å komme med generelle anbefalinger. Men det er allikevel relevant informasjon å gi til samtykkekompetente personer med psykoser som skal velge hvilke kombinasjoner av behandling de ønsker, skriver Ivar Elvik.
  • Ivar Elvik
    Psykologspesialist, videreutdannet innen kognitiv terapi
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I sitt debattinnlegg 19. mai forteller Joar Øveraas Halvorsen og Jan Ivar Røssberg om viktigheten av god og balansert informasjon for å kunne ta informerte valg om egen helsetilstand og eventuelt behandling.

Balansert informasjon

De bidrar også med god, balansert informasjon om behandlingseffekt av medisiner og samtaleterapi for depresjon og angst. Jeg stiller meg helhjertet bak deres budskap, men ønsker å komme med liten korreksjon. De forteller at det ikke finnes dokumentasjon på behandling av psykoser uten medikamenter. De referer med en lenke til ett litteratursøk fra folkehelseinstituttet som kom ikke fant noen studier som sammenlignet psykososiale tiltak med medikamentell behandling.

Dette litteratursøket fra folkehelseinstituttet sier ikke noe om studier som sammenligner effekt av psykososial behandling der ingen av deltakerne tar medisiner. Ett eksempel er en studie publisert i 2014 ble 74 personer med schizofrenispekterlidelse som takket nei til medisiner randomisert til enten kognitiv atferdsterapi eller vanlig behandling. Resultatet viste symptomlette og økt fungering etter 18 måneder for gruppen som mottok kognitiv terapi.

Publisert i år

Denne studien la grunnlaget til en pilotstudie der 75 personer med psykoselidelser ble randomisert i tre ulike grupper; kognitiv terapi alene, antipsykotika alene eller kombinasjon av begge deler. Behandling ble gitt poliklinisk. Alle gruppene viste reduksjon i symptomer, og gruppen som mottok kombinasjon av kognitiv terapi og antipsykotisk medisiner hadde signifikant større reduksjon i symptomnivå sammenlignet med de andre gruppene. Man fant ingen forskjell i symptomreduksjon mellom gruppene som fikk kognitiv terapi sammenlignet med medisiner alene. Resultatet for studien ble publisert i år, og var derfor ikke med på kunnskapsoppsummeringen til litteratursøket fra folkehelseinstituttet.

Dette er kun en pilotstudie, og resultatet bør repliseres med større grupper med pasienter før en konkluderer om effekten av medisinerfri behandling. Evidensgrunnlaget er for svakt for å komme med generelle anbefalinger. Men det er allikevel relevant informasjon å gi til samtykkekompetente personer med psykoser som skal velge hvilke kombinasjoner av behandling de ønsker. Og det er mer riktig enn å si at det ikke finnes dokumentasjon.

Publisert: