I dag ofres Sølvbergets viktige frihet på ideologiens alter

De ideologisk baserte kampene flertallspartiene har satt i gang etter de i fjor grep makten i Stavanger, begynner allerede å bli mange. I dag trår bødlene til igjen, når fire suksessfylte kommunale bedrifter skal avvikles i kommunestyremøtet.

For et bibliotek- og kulturhus har det enorm verdi å kunne operere mer selvstendig med eget budsjettansvar, slik at man kan utvikle nye ideer selv.

Debattinnlegg

 • Mette Vabø
  Kommunestyrerepresentant Stavanger, Venstre
Publisert: Publisert:

Siden flertallspartiene i Stavanger (Rødt, SV, Ap, Sp, FNB, MDG) styrer etter en rød ideologisk overbevisning om at det meste som kan kommunaliseres, bør kommunaliseres, vil de foreslå at følgende foretak avvikles:

 • Sølvberget bibliotek og kulturhus KF
 • Stavanger Boligbygg KF
 • Stavanger Natur og Idrettsservice (NIS) KF
 • Stavanger Byggdrift KF

Frihet og overskudd

Når en kommune velger å organisere noe av sin drift i et kommunalt foretak (KF) flyttes denne virksomheten ut av det ordinære kommunale hierarkiet, og gis selvstendighet omtrent som en vanlig bedrift. Kommunestyret tildeler et kommunalt foretak et oppdragsbrev som beskriver deres oppgaver på et overordnet nivå, hva de skal levere og hva som forventes. I tillegg tildeles et årlig budsjett.

Basert på disse rammene gis KF ’ene frihet til å utvikle sin profesjon, spesialisere seg, drive innovasjon og ta egne valg i hverdagen, så lenge de holder seg innenfor styringsrammene. Flere av disse foretakene har sågar også generert betydelige overskudd, som kommunestyret har tatt ut som utbytte og brukt til kommunale velferdstjenester til deg og meg.

Uavhengigheten til foretakene har noe å si, og i Venstre er vi særlig bekymret for det flotte bibliotek- og kulturhuset vårt på Sølvberget. Sølvberget KF, som har utviklet seg til å bli et av landets fremste bibliotek- og kulturhus, har fått til det mye takket være den selvstendige rollen kulturhuset har hatt som KF. Dette er noe vi i Stavanger burde være skikkelig stolte av, og heie på. I stedet ønsker nå de sittende flertallspartiene å avskaffe den viktige uavhengigheten som Sølvberget så sårt trenger.

Slippe å spørre

For et bibliotek- og kulturhus har det enorm verdi å kunne operere mer selvstendig med eget budsjettansvar, slik at man kan utvikle nye ideer selv, tørre å satse på dem, teste ut nye tilbud for besøkende, se hva som fungerer, justere, videreutvikle, uten å måtte søke aksept og godkjenning for hver minste investering og nysatsing kulturhuset ønsker å sette i gang.

Når man som kulturhus inviterer til debatt og folkemøter om samfunnsaktuelle temaer, ønsker man å være frikoblet detaljstyring fra topplederne i kommunen, avdelingsledere i kulturavdelingen eller fra politikernes innblanding. Da har man friheten man trenger for å være en demokratiaktør. Nettopp slik et kulturhus bør være. Denne friheten fjerner flertallspartiene med et pennestrøk når de i dag foreslår å avvikle Sølvberget som kommunalt foretak.

Organiseringen som KF med tett nærledelse og styrer som har fulgt opp ledelsen med spesiell oppmerksomhet på sykefravær, har gitt bemerkelsesverdige resultater. Sølvberget hadde et sykefravær på hele 10,1 % før de ble KF og har nå redusert dette til rekordlave 3,6 %. Tilfredse ansatte holder seg mer friske, leverer gode tjenester for oss og sparer kommunen for enorme beløp.

Ingen god grunn

Så langt har vi hørt få representanter fra flertallspartiene tale engasjert om hvorfor disse fire kommunale foretakene må legges ned. Det er det trist om man stemmer i tråd med et rent ideologisk fundert grep, basert på et rødt ideologisk tankegods om at så mye som mulig bør kommunaliseres, hvis det kan.

Venstre kommer til å holde hver eneste av de 38 fra Rødt, SV, Ap, Sp, FNB og MDG ansvarlig når de i dag stemmer for å avvikle fire suksessfylte kommunale foretak, avvikle dagens ledelsesstruktur og overføre alle ansatte til kommunen. I dag vil vi med all sannsynlighet se fire suksessfylte kommunale foretak ofres på ideologiens alter.

Publisert:
 1. Kultur
 2. Bibliotek
 3. Stavanger
 4. Kommunestyret

Mest lest akkurat nå

 1. Lagde sine første donuts hjemme i karantene. Det har blitt million­butikk

 2. Nå stenger de Gamlingen igjen: – Veldig kjedelig

 3. Politiet tror motor­sykkelen kjørte i bilen bak­fra

 4. Slik fikk Lars Berland helikopteret sitt hjem fra Guate­mala til Strandgata

 5. Hun kan bli Stavangers neste ordfører: – Blir særlig viktig å prioritere de midlene vi har til rådig­het

 6. Alle fikk korona­penger. Alle gikk med over­skudd. Bare én betalte tilbake