Utfasing av norsk olje- og gassproduksjon, en bjørnetjeneste for klimaet?

Stadig flere mener at reduksjon i norsk olje og gassutvinning er bra for klimaet. Det er nok ikke fullt så enkelt.

For klimaet ville det paradoksalt nok vært en fordel om Norge, med sitt strenge regelverk, i stedet hadde økt sin markedsandel og ikke redusert.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Sven Egil Omdal skriver: Vi bare finner oljen, synderne er de som bruker den og trekker paralleller til rakettutvikling i Nazi-Tyskland for å understreke hvor galt dette er.

I virkelighetens verden er det faktisk etterspørselen etter olje og gass som er problemet. Vi er nesten alle med på å skape en slik etterspørsel. Grunnen er at det ikke finnes alternativer for folk flest i mange land. Fornybar energi utgjør fortsatt kun noen få prosent av energimiksen totalt, i noen land nærmest null.

Land som produserer olje og gass er det imidlertid flust av. Landene er avhengige av både energien og ikke minst pengene som følger med. Listen inkluderer også korrupte diktaturstater.

Få så strenge som Norge

Russland er et land som satser stort på fremtidig oljeutvinning. I arktisk Sibir (cirka like langt nord som Svalbard) har de nå et gigantisk prosjekt under planlegging, med bla 15 nye småbyer, 2 flyplasser, 8000km rørledninger osv. Prosjektet antas å gi en betydelig økning av Russlands BNP.

Slike land vil selvsagt takke ja til at vi overlater vår 2 % markedsandel til dem. Og dersom disse hadde hatt det samme strenge regelverk som det norske, ville altså klimatrykket bli uendret med en norsk sorti. Vi hadde riktignok mistet et par hundre tusen arbeidsplasser, men fått ‘’rene hender.’’ Dessverre for klimaet er det i virkeligheten få land, om noen, som har så strenge regler for olje og gassproduksjon som Norge.

Russland og Midtøsten/ Afrika er blant land som brenner enorme mengder gass på oljefeltene, da de ikke har rørsystemer for å håndtere gass. En gassmengde tilsvarende hele den norske gassproduksjonen brennes i dag globalt, uten å nyttiggjøres, noe vi har strenge restriksjoner på her hjemme. I tillegg hører vi om lekkasjer fra rørledninger på land som utgjør millioner tonn olje hvert år, og hvor oljeselskapene ikke gidder å rydde opp sidene bøtene er så lave. Slike utslipp vil garantert øke tilsvarende globalt, dersom den strengt regulerte norske produksjonen faller bort, og klimaet taper.

For klimaet ville det paradoksalt nok vært en fordel om Norge, med sitt strenge regelverk, i stedet hadde økt sin markedsandel og ikke redusert. Man kan selvsagt diskutere moral i dette, men den diskusjonen gagner heller ikke klimaet når ikke storprodusentene er med.

Elbilene vil stoppe

For klimaet er det altså etterspørselen globalt det må jobbes med. I dag kjører cirka 1.6 milliarder kjøretøy rundt med dårlig virkningsgrad, fritt utslipp, og en glupende appetitt på fossilt brensel. En løsning er å elektrifisere de fleste kjøretøy. Dette vil kreve et elektrisk energibehov som de fleste land, inklusiv Norge vil slite med å dekke. Med dagens beskjedne andel fornybar strøm vil dette ta mange tiår uten hjelp av fossilt brensel. I påvente av fornybar strøm kan man derfor bruke olje og gass for å lage strøm til elbiler.

Strøm fra kraftvarmeverk fyrt med olje og gass vil utnytte brenselet vesentlig mer effektivt enn i biler, og gi mulighet for rensing og karbonfangst. Eksisterende kullkraftverk kan bygges om til olje eller gassfyring og dermed gi en vinn-vinn-situasjon. Dette har blitt gjort i stor skala i USA i senere år. En slik løsning vil raskt gi en klimagevinst som virkelig monner, og i tillegg gi vesentlig miljømessige forbedringer lokalt, spesielt i den fattige verden.
Dette er nok ikke god musikk for enkelte, men hva er alternativet?

Per i dag er 570 nye kullkraftverk og cirka 100 atomkraftverk under bygging, og etterspørsel etter olje og gass er fortsatt høy.

Publisert: