Assange er ingen helt og fortjener ikke asyl i Norge

YTRINGSFRIHET: Aftenbladet har tatt til orde for at behandlingen av journalisten Julian Assange fra Wikileaks var «en farse og en skamplett på Europas forhold til ytringsfriheten». Avisen mener han må få politisk asyl i Norge. Her viser dessverre Aftenbladet at de ikke makter å ha to tanker i hodet samtidig.

Det er særlig i spørsmålet om Assange fortjener asyl i Norge en bør vurdere om ikke også mannens moralsk tvilsomme presseetikk og uansvarlige holdning til andre menneskers skjebne, bør vektlegges.

Debattinnlegg

  • Morten Cruys Magnus Sagen
    Stavanger
Publisert: Publisert:

I et liberalt demokrati er det uakseptabelt at staten begår overgrep og tyr til ulovligheter. Jeg skal ikke ta stilling til om USA er skyldig i det, eller sette meg til doms over spionasjeanklagene mot Assange.

Frynset seksualmoral

Aftenbladet tar noe uforståelig til orde for at USA aldri bør kunne straffeforfølge utenlandske statsborgere som ikke befant seg i USA da handlingen ble begått. Jeg tør minne avisen om at praksisen ikke er unik, og at norske domstoler flere ganger har dømt utenlandske statsborgere for bl.a. folkemord og terrorhandlinger begått på fremmed jord, hvor Norge ikke har direkte interesser.

Det er særlig i spørsmålet om Assange fortjener asyl i Norge en bør vurdere om ikke også mannens moralsk tvilsomme presseetikk og uansvarlige holdning til andre menneskers skjebne, bør vektlegges. Grunnen til at han først havnet i fengsel skyldes ikke noen heroisk kamp for ytringsfrihet. Det begynte med anklager om seksuelle overgrep begått mens han oppholdt seg i Sverige.

Assange påstår selvsagt at anklagene er iscenesatt av CIA. En av hans anklagere, Anna Ardin avviser derimot at «Pentagon eller noen andre står bak anklagene. Ansvaret for det som skjedde med meg og andre jenter ligger hos en mann med et forvridd syn på kvinner, og som har problemer med å akseptere ordet «nei». Er det ikke interessant at de på den politiske venstreside er så villige til å overse mannens omfattende og tvilsomme historikk med tanke på seksualmoral og angivelige overgrep?

Hva med metoo-justisen?

Den nådeløse metoo-justisen har ikke rammet deres antiamerikanske åpenhetsprofet. Fremfor å ta til motmæle mot anklagene i svenske domstoler, overså Assange Equadors brudd på menneskerettigheter og rømte til landets ambassade i London. Der gjorde han seg så upopulær at engelsk politi til slutt fikk lov til å hente ham ut. Nei, Aftenbladet. Politiet stormet ikke ambassaden. De ble invitert inn.

Nå mener hans tilhengere, Aftenbladet inkludert, at Assange bare har vært en journalist, som kom over hemmeligstemplede amerikanske dokumenter og publiserte dem, og at dette er beskyttet av ytringsfriheten. Men er det ikke hyklersk at en mann som kjemper for åpenhet og rettferdighet, samtidig rømmer fra justis i en rettsstat som Sverige? Han som messer om demokratiske prosesser og ytringsfrihet, samarbeider aktivt med og støtter Putins Russland om inngripen i frie valg.

Satte mange liv i fare

Anklager om voldtekt er alvorlige nok, men mange vil mene at Assange begår større overgrep når han frigir hele Wikileaks sitt arkiv med 250.000 hemmelige USA-dokumenter en bloc. Utallige e-poster og telegrammer skal etter sigende inneholde identiteten til informanter, kilder og agenter som har bistått i USAs kamp mot IS og andre terrorister i Midtøsten. En slik publisering kan bety rene dødsdommen for dem det gjelder. Vær-varsom-plakaten gjelder ikke for Wikileaks, må vite. Jeg tør påstå at verken Aftenbladet eller noen annen ansvarlig medieredaksjon ville gjort det samme uten forsvarlig siling. Slik også The New York Times gjorde da de fikk tilgang til de samme dokumentene.

Til anklager om uansvarlig publisering svarte Assange at dersom de var informanter, fortjente de å dø. Viktigheten av å publisere var større enn hensynet til informantenes liv. Den samme standard for åpenhet har Assange ikke vist i voldtektssakene han sto tiltalt i. Aftenbladet nyanserer ikke tilstrekkelig ved å skrive at sakene i Sverige ble henlagt etter bevisets stilling. Det var heller slik at Assange vred seg unna fru Justitia, ettersom han satt i London og nektet å la seg avhøre av svenskene. Saken har siden blitt åpnet og lukket i 2017 og 2019. Noen ny åpning er ikke mulig da 10-årsfristen for udåden løp ut i august.

En egoistisk og uansvarlig mann

Aftenbladet må gjerne mene at de amerikanske anklagene mot Assange er feilaktige, og at straffeforfølgelsen av ham er en farse. Men avisen mister totalt perspektivet ved å mene at denne mannen må gis politisk asyl her i landet. Det går faktisk an å kritisere USA og tale ytringsfrihetens sak, uten å verne denne egosentriske, uansvarlige, hyklerske og moralsk tvilsomme mannen. Det går an å ha to tanker i hodet samtidig.

Er det ikke interessant at de på den politiske venstreside er så villige til å overse mannens omfattende og tvilsomme historikk med tanke på seksualmoral og angivelige overgrep?
Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Har du sett nordlys i kveld?

  2. To ganger fikk ekte­paret fra Jæren nei til å adoptere. Likevel dro de til Sør-Korea og hentet et barn

  3. 20 vil bli ny Kolumbus-sjef

  4. Frankrike kaller ambassadører hjem

  5. Lagmannsretten nekter å behandle drapsforsøkssak

  6. Fugler ved Breiavatnet ble matet med ukokt ris