Bygging av unødvendige kontorlokaler skviser unge ut av boligmarkedet

BYUTVIKLING: I gamle dager var sentrum i byen, så ble det Forus. Nå er industriområdene i ferd med å flyttes tilbake til byen igjen. Men i stedet for å bygge flere kontorlokaler kan kanskje de tomme lokalene gjøres om til boliger for unge?

Innsenderen er kritisk til byggingen av kontorbygg i sentrum, slik som her i Knud Holms gate.

Debattinnlegg

 • Bjørn Jarle Johannesen
  Stavanger
Publisert: Publisert:

Før var sentrum byen. Litt småindustri og butikker i første etasje og boliger i de andre etasjene. Dette var prinsippet fra Straen og langs kailinja og innover til Varmen. Dermed var det mange som bodde midt i sentrum, men som etter hvert flyttet seg østover i byen og lot de øvre etasjer bli tomme. Hermetikkfabrikkene ble etablert. Ofte i områder som etter hvert også ble boligstrøk.

Jeg er ikke historiker, men er nok ikke så veldig langt fra sannheten. Jeg er født og oppvokst midt i Stavanger og har konferert litt med en av byens mest anerkjente historikere. Mye av dette skjedde i løpet av flere tiår i starten av forrige århundre. Hermetikken ble i grove trekk avviklet på 1970 tallet.

Forus erstattet østre bydel

Ikke lenge etter fant noen fremsynte politikere ut at østre bydel skulle erstattes av Forus, som industriområde. Fabrikkene og områdene i østre bydel ble etter hvert gjort om til boliger da industrien forsvant derfra.

Noen « strakk» litt på reglene, Møbelmagasinet var blant de første på Forus, som også åpnet butikk og dermed la grunnen for at også handelsbedrifter, som gjerne tidligere hadde ligget sentralt i østre bydel og også i sentrum, åpnet opp for sine bedrifters etablering på Forus.

Regelen var tidligere at folket flyttet etter industrien og korte avstander oppsto mellom bolig og jobb. Men nå, når industrien flyttet til Forus forsvant den fordelen. Det kjenner vi vel godt til alle sammen.

Lange bilkøer morgen og ettermiddag. Nye veier skulle og måtte bygges. Bompenger ble ett skjellsord, som mange fikk ett forhold til. Vel, veien er omsider kommet på plass. Milliarder av kroner er brukt til bilveier og ikke minst milliarder til sykkelvei er på plass.

Kontorbygg i indrefileten

Nå skal alt bli bedre, trodde man. Nå flytter en igjen og denne gang tilbake til sentrum, om mulig. Men, så er det noen som vil endre denne utviklingen. På tross av store kontorbygg, for tiden ofte nokså lite i bruk, vil en etter infrastrukturen er på plass, heller bygge store kontorbygg midt i indrefileten i sentrum, midt i boligstrøkene og midt i butikkstrøkene.

Det er disse som i første omgang skal danne den nye muren til vestre bydel. Ledige kontorlokaler kan kanskje bli billige ungdomsboliger? Det må jo bety at de nygamle kontorlokalene på Forus, som står tomme og forlatt nå kan bygges om til boliger om en skal følge den strømmen.

Der er vel om lag 200.000–300.000 m² ledige utflyttede kontorlokaler i distriktet, som ikke skal brukes, samtidig som byen skriker etter boliger til alle og til priser som ungdommen har råd til. Mange av disse byggene har gjerne kapasitet til å bli påbygget i høyden og dermed kan en gjerne se muligheten av nær 300.000 kvadratmeter. Det kan bli mange boliger.

Dette presser prisene opp

Vi lever i en tid hvor betydningen av bærekraft har fått stor betydning. Hva vil det si for denne utviklingen? Der skal altså bygges mange kontorlokaler, noe som vil bidra til å presse prisene opp på kostnadene forbundet med den slags byggevirksomhet. Dette vil samtidig føre til at også boligprisene for ungdom presses opp.

Tanke Svilandshullet og K8-hullet har blitt nevnt tidligere. Det er ikke vanlig å bygge boliger som det ikke er behov for og hvor de fleste boliger er solgt før første spadestikk. Varselet om rivningen av kirken i Knud Holms gate er sendt ut.

Det er vel på tide for politikerne å se på denne utviklingen og stille seg spørsmålet om ukontrollert bygging av kontorlokaler er samfunnsnyttig i dag?

Det er vel litt av dette seriøse politikere i alle år har sagt om å bruke av Oljefondet? Prisene stiger vel som følge av dette. Økte renter blir resultatet og det blir dermed enda dyrere for ungdommen å etablere seg.

Regelen var tidligere at folket flyttet etter industrien og korte avstander oppsto mellom bolig og jobb. Men nå, når industrien flyttet til Forus forsvant den fordelen.
Publisert:
 1. Næringsliv
 2. Byutvikling
 3. Forus

Mest lest akkurat nå

 1. – Julebordsesongen er nå avlyst

 2. Kjempeopplegg!

 3. Slik ble Rogalands 20 rikeste gode for 15 milliarder

 4. Lønnen foreslås å øke med 45.000 kroner i en jafs. SV-lederen sier blankt nei. Ap går inn for lønnsfrys.

 5. Politiet fant over 15 kilo amfetamin på to adresser i Stavanger

 6. Bensinstasjonssjefen på Ålgård tjente over 15 millioner i fjor