Å tenke for enkelt om habilitet, fører galt av sted

HABILITET: Aftenbladets skriver uryddig enkelt om habilitet på lederplass. Tilsynelatende er avisens resonnement logiske, men de er i strid med kommuneloven. Dessuten er ikke styreverv noe de folkevalgte påtar seg for pengenes skyld, til det er de altfor krevende.

Kommunedirektøren og Aftenbladet tar feil om habilitet. Kommuneloven sier at folkevalgte av mange gode grunner faktisk både kan og skal delta i beslutninger som også kan ha konsekvenser for dem selv. Noen ganger også i økonomisk form, skriver høyrepolitiker John Peter Hernes (t.v. i bildet)
  • John Peter Hernes
    John Peter Hernes
    Kommunestyrerepresentant i Stavanger (H)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Selve saken som er til behandling denne gang, handler om hvordan kommunen skal organisere deler av sin virksomhet., noe som har stor betydning for de ansatte og kommunens drift og lønnsomhet.

Etter mange runder med behandling av saken, kom spørsmålet om habilitet opp da saken skulle behandles i kommunalutvalget. Vi fikk ikke vite at det var kommunedirektøren selv som mente at en rekke folkevalgte nå burde erklæres inhabile, og det ble en uryddig behandling av både det prinsipielle og det praktiske. Noe slikt har ikke funnet sted i andre kommuner.

I strid med loven

Senest i forrige periode behandlet eksempelvis Sandnes bystyre samme type sak, uten at noen som helst ble bedt om å erklære seg inhabile. Etter nesten ett års arbeid mente tydeligvis kommunedirektøren plutselig at folkevalgte som mottar godtgjørelse for arbeid i styrer i kommunale foretak, ikke skal kunne være med i en prinsipiell debatt om disse skal legges inn under kommunedirektørens vinger isteden. Dette kan umiddelbart høres naturlig ut, og Aftenbladets leder følger denne enkle logikken. Men det er to store feil her:

Den første feilen er kommuneloven klart sier at folkevalgte av mange gode grunner faktisk både kan og skal delta i beslutninger som også kan ha konsekvenser for dem selv. Noen ganger også i økonomisk form. Derfor vedtar for eksempel kommunestyret hvilke utvalg, styrer og råd man skal ha. Kommunestyrerepresentantene avgjør også selv om det skal gis kompensasjon for arbeidet i disse organene, og i så fall, hvor mye.

En gjennomsiktig prosess

Det er ingen forskjell på en diskusjon om hvorvidt noe av kommunens virksomhet skal organiseres gjennom kommunale foretak, og en diskusjon på om man skal opprette eller avvikle et kommunalt hovedutvalg. Derfor var heller ingen kommunestyrerepresentanter inhabile da flertallspartiene i kommunestyret i fjor foreslo og vedtok å opprette det nye hovedutvalget for arbeidsliv og lønn. De var heller ikke inhabile når de satte inn sine egne ledende politikere der, med en lønnskompensasjon tilsvarende som i de kommunale foretakene.

Kontrollen på om denne dobbeltrollen misbrukes, ligger i at det er full åpenhet og stor oppmerksomhet nettopp på sånne saker. Offentlig diskusjon om «politikerlønninger» er da også naturlig nok en gjenganger. Lovverket og de prinsipielle avveiningene rundt dette burde ikke komme overraskende på kommunedirektøren i Norges fjerde største kommune.

Vi «får» ikke styrehonorar

Den andre feilen er kommunedirektørens praktiske håndverk i denne saken. En av kommunedirektørens aller, aller viktigste oppgaver er å legge til rette for at folkevalgte får anledning til å gjøre den jobben de er demokratisk valgt til å utføre. Hvis kommunedirektøren mener at i akkurat denne ene saken, må habilitetskravene innskjerpes så langt at de er i strid med prinsippene i loven, måtte han samtidig foreslått å dele opp saken. Slik kunne direktøren lagt til rette for at folkevalgte fikk anledning til å delta i diskusjonen om de foretakene der de ikke sitter i styrer. Det bør for eksempel være en selvfølge at både Mimir Kristjánsson (R) og jeg selv, skal få lov til å delta i en debatt om hvordan Sølvberget KF organiseres, selv om vi begge sitter i styret for Stavanger Utvikling KF som driver med noe helt annet.

Etter mange år som selvstendig næringsdrivende, med erfaring fra styreverv i både privat og offentlig sektor, må jeg også si at vinklingen om at folkevalgte «får» styrehonorar er ganske fordummende. Det høres ut som dette er «gratispenger» som man vil strekke seg langt for å beholde. Det er helt feil. Mange vil tvert imot tape penger på tiden som kreves i et slikt styreverv, fremfor å bruke tiden på andre ting. Styrearbeidet i foretakene er en tidkrevende og ansvarsfull tilleggsoppgave som folkevalgte ikke påtar seg for pengenes skyld.

Publisert: