Konkurranse om toget er bra for passasjerene

DEBATT: I et leserinnlegg 14. juni angriper igjen flere fagforeningstopper Venstre og regjeringen sin jernbanereform. Det er forståelig at endringer i arbeidshverdagen kan være utfordrende, men kritikken treffer feil.

«Jærbanen har opplevd en betydelig vekst de siste årene», skriver Kjartan Alexander Lunde. Her fra Ganddal stasjon.

Debattinnlegg

 • Kjartan Alexander Lunde
  Leder av Rogaland Venstre
Publisert: Publisert:

Konkurransen om toget er bra for passasjerene, og vi trenger å ha passasjerene i fokus for å gjøre det attraktivt å reise kollektivt.
Det er ikke riktig at norsk jernbane er privatisert. Tvert imot har den norske staten ansvar for det aller meste når det gjelder jernbanen. Staten har ansvaret for jernbaneskinnene, utbygginger, vedlikehold, togmateriellet, rutetilbudet og billetteringen. Det er bare hvem som skal være operatør av togene som vi har lagt ut i konkurranse.

De siste åtte årene har Venstre bidratt til en formidabel satsing på jernbane i Norge.

Oppgradering

Målet med konkurransene er nettopp et bedre togtilbud for de reisende, samtidig som vi sikrer en effektiv bruk av skattepengene som staten bruker på kjøp av togtjenester. Over en tiårsperiode sparer staten anslagsvis 12 milliarder kroner. Disse pengene, som blir spart på mer effektive og moderne organisering, blir brukt til oppgradering av jernbanen og flere avganger.
I flere tiår sakket norsk jernbane akterut både på investeringer og organisering. De siste åtte årene har Venstre bidratt til en formidabel satsing på jernbane i Norge. I 2021 har den blå-grønne regjeringen budsjettert med 32,1 milliard kroner til jernbaneformål. Det er langt mer enn dobbelt så mye som da vi avløste de rød-grønne i 2013.
Siden 2013 så har Jærbanen fått et løft. Det har blitt utbedring av stasjoner og plattformer, fornyelse av kjøreledning, økt togkapasitet og flere avganger. I tillegg har vi fått til et langt tettere samarbeid mellom Kolumbus og toget. Veldig mange av passasjerene bruker nå bare Kolumbus sin billettapp. For passasjerene er det viktigste at det er enkelt, billig og godt tilbud.

Dobling av passasjerantall

Jærbanen har opplevd en betydelig vekst de siste årene. Når en sammenligner tallene før koronapandemien, så er det nesten en dobling av passasjerantall siden de rød-grønne styrte. Sørtoget har også opplevd godt med vekst, godt hjulpet av flere avganger.
For Venstre er det viktig at vi får brukt midlene til buss og tog best mulig. Derfor har vi gått i front for den fantastiske jernbanesatsingen som har kommet de siste årene. Framover skal vi i Venstre fortsette å jobbe like hardt for et enda bedre kollektivtilbud. For å få kraft i det så er en god løsning å stemme Venstre i til høsten.

Les også

 1. – Dagens regjering har kjørt norsk jernbane av sporet

 2. – Jernbane­reformen er en nød­vendig modern­isering

Publisert:
 1. Debatt

Mest lest akkurat nå

 1. – Det kan ikke fortsette

 2. Kvinne til SUS etter brann på Storhaug

 3. «Kom dere ut, kom dere ut, det brenner!»

 4. Uthengt som voldtektsmenn: - Hun har tatt navnene våre og puttet dem ned i gjørmen

 5. Kvinne nektet å bruke munnbind på fly. Poli­tiet måtte gripe inn. Det er ikke første gang

 6. Stangeland fikk kontrakt på 330 millioner kroner