Ja til biskoppelig brobygging

DEBATT: Det som Ivar Braut til nå har sagt, tyder på at han vil bli en god biskop.

«Biskop Ivar Brauts (bildet) generelle ønske om brobygging kan ikke avvises som «sovepute» eller vassig harmonisering», skriver Arild Vøllestad.

Debattinnlegg

 • Arild Vøllestad
  Pensjonert prest, Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Aftenbladets leder 20. mars er imidlertid bekymret for at «den mer konservative Braut» vil bidra til at «kirken fjerner seg så mye fra folks hverdag at den fremstår som uinteressant i samtiden». Men i sin preken under vigslingsgudstjenesten vektla Braut blant annet at Kristi oppstandelse gir kraft til kamp mot ondskapen og inspirasjon til å gjøre det gode. Det er vanskelig å forstå at dette skal gjøre kirken «uinteressant i samtiden»!

Aftenbladets leder innrømmer at det kan ha noe for seg at «kirkens budskap er tidløst og frigjort fra samtidens jag og mas», men virker ikke oppglødd over denne tilnærming. Videre føyer lederen seg inn i den lange rekke av medieinnslag hvor spørsmålet om vielse av likekjønnede gjøres til den kirkelige hovedsak par excellence, og avisen er bekymret for at Brauts ønske om brobygging og arbeidsro skal bli en «sovepute».

Les også

– Jeg vil være biskop for de famlende og spørrende og vil lytte til dem som har en skjult og stille tro

Konflikter

Generelt sagt: Kamp om forståelsen av det kristne budskap (både troslære og etikk) er en del av kirkens kår i denne verden. I et forsøk på å sette spørsmålet om vielse av likekjønnede i perspektiv, skal jeg nå nevne noen høyst ulike eksempler på konflikter fra kristendommens lange historie: Allerede i Det nye testamentet møter vi en dyp konflikt om man må være jøde (=omskåret) for å være en Jesu etterfølger, eller om evangeliet er for alle mennesker uavhengig av tilhørighet til paktsfolket. Peter og Paulus sto fra begynnelsen av på hver sin side her, og spørsmålet hadde maksimal rekkevidde, både i teori og praksis.

Helt siden oldkirken har biskopene vært et symbol på kirkens enhet.

I oldkirken kunne det f.eks. være dyp uenighet om det var rett av kristne å gjøre militærtjeneste – et dilemma som fortsatt diskuteres. Videre var det dyp uenighet på hvilke betingelser man skulle ta til nåde igjen kristne som hadde gitt etter under forfølgelse.

En del kirkesamfunn har i perioder godtatt slaveri, med den begrunnelse at det er omtalt i Bibelen som del av datidens samfunnsordning. Mens andre kirker avviste slaveri som et klart brudd med et overordnet kristent menneskesyn, og tok opp kampen mot det.

Les også

Homofile har tro på Ivar Braut

Les også

Velkommen, Ivar Braut

I andre halvdel av 1800-tallet oppsto det som ble opplevd som en frontalkollisjon mellom utviklingslæren og Bibelens skapelsesberetninger. I dag er dette problemet løst, iallfall innen fagteologien.

Og nærmere vår tid har vi strid om kvinnelige prester og om skilsmisse/gjengifte.

Avdramatisert

Et fellestrekk for disse og lignende saker er at for dem som sto midt oppi det, ble de ofte tillagt helt fundamental betydning. Men etter hvert er noen stridspunkter blitt avskallet, andre er blitt integrert i kirkens liv og avdramatisert, selv om uenighetene består og tidvis kommer til overflaten. Når de likevel ikke sprenger fellesskapet, er det ikke bare på grunn av at ny situasjon gir nye øyne å se med, men også på grunn av den bakenforliggende troen på Kristus som kirkens Herre, uavhengig av meningers utbredelse. Derfor er uenighet i kirken noe annet enn uenighet f. eks. i et politisk parti.

Helt siden oldkirken har biskopene vært et symbol på kirkens enhet. Det utelukker selvfølgelig ikke at biskoper av og til må ta kontroversielle beslutninger, noe også Braut var inne på i sin preken. Men hans generelle ønske om brobygging kan ikke avvises som «sovepute» eller vassig harmonisering. Det er tvert imot en del av hans jobb.

Les også

 1. Brauts ansettelse kan tolkes som en påskjønnelse for hans «brobyggerrolle»

Publisert:
 1. Stavanger bispedømme
 2. Ivar Braut
 3. Debatt
 4. Kirkesamfunn
 5. Konflikt

Mest lest akkurat nå

 1. Snøvær skapte problemer på Stavanger lufthavn, Sola: – Vi fikk ingen informasjon

 2. Som å bli truffet av markedsavdelingens ømme julegodstog

 3. Advarer mot svært glatte veier

 4. FHI tror tiltak har begrenset effekt mot omikronvarianten

 5. Fjerner populær gaveordning på kort varsel

 6. Halvannet år etter at Konrad Åsnes (18) brakk nakken i en stupeulykke i Godalen, ble stupebrettet fjernet